Skip to main content
European Commission logo print header

Shifting perspectives: from macrophyte collapses (tipping element) to global environmental change mitigation agents

Opis projektu

W jaki sposób makrofity mogą złagodzić wpływ zmiany klimatu?

Działania człowieka wpływają na środowisko na niespotykaną dotąd skalę, powodując zjawiska takie jak zakwaszenie i ocieplenie oceanów. Makrofity morskie odgrywają pewną rolę w regulacji klimatu, jednak nasza wiedza na temat ich zdolności do łagodzenia zmian środowiskowych pozostaje ograniczona. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu SHIFT2SOLVE zajmie się załataniem tej luki w wiedzy dzięki przeprowadzeniu badań ilościowych zdolności makrofitów do buforowania zmian środowiskowych, zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Badacze uznają odporność makrofitów jako kluczowy element, skupiając się na badaniach aklimatyzacji gatunków do przyszłych warunków środowiskowych. Zmiany w ekosystemach będą analizowane za pomocą dronów i algorytmów uczenia maszynowego. Ten interdyscyplinarny projekt łączy w sobie badania dotyczące naturalnych gradientów temperatury i zakwaszenia oceanów (w wyniku źródeł CO2), doświadczenia manipulacyjne, analizy genetyczne i modelowanie matematyczne w celu lepszego zrozumienia oraz umożliwienia ochrony odporności systemu ziemskiego.

Cel

Environmental conditions in the Anthropocene are rapidly changing triggering important ecological shifts in the Earth system and approaching tipping-point levels faster than previously expected. Macrophytes are an important tipping element in the ocean, disproportionally contributing to climate regulation and in under global decline given the coexistence of multiple anthropogenic impacts. To date, most of the studies on macrophytes have focused on understanding their performance in relation to certain disturbances, but still few information exists about their overall capacity to mitigate global environmental change and their capacity to continue doing so in the future. This interdisciplinary project (SHIFT2SOLVE) comes timely at this aim addressing societal priorities for climate action and the efficiency of natural resources. The main objectives of the action are: 1) quantifying macrophytes’ capacity to buffer environmental change, 2) assessing macrophytes acclimatization and adaptive capacity, 3) forecast the resilience and mitigation capacity of macrophytes in the future based on IPCC climate scenarios and 4) use Unmanned Aerial Vehicles and machine learning to early identify ecosystem contractions at a landscape scale. These objectives will be accomplished by mixing surveys along natural gradients of temperature and ocean acidification (i.e. latitudinal gradients in the Western Mediterranean and natural CO2 vents), manipulative experiments in the field and in the laboratory, genetic analyses and mechanistic mathematical models based on ecophysiological processes. This project will importantly contribute to my career development and professional maturity increasing my independence as a researcher and the oportunities to continuing my research in Europe. Overall, the outcomes of the project will contribute to securing the maximum mitigation capacity possible associated with marine macrophytes, essential to preserve the resilience of the Earth System.

Koordynator

SORBONNE UNIVERSITE
Wkład UE netto
€ 196 707,84
Adres
21 rue de l'ecole de medecine
75006 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00