European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Demonstrable and replicable cluster implementing systemic solutions through multilevel circular value chains for eco-efficient valorization of fishing and fish industries side-streams

Opis projektu

Przekształcanie odpadów rybnych w składniki o wartości dodanej

Twórcy finansowanego ze środków UE projektu EcoeFISHent opracują innowacyjne technologie wstępnej obróbki i ekstrakcji biomasy. Celem projektu jest umożliwienie zrównoważonej i wydajnej eksploatacji produktów ubocznych przetwarzania ryb poprzez pozyskiwanie substancji bioaktywnych i galantyny na potrzeby suplementów żywności o wysokiej wartości dodanej oraz produktów do pielęgnacji skóry, a także biodegradowalnych i podlegających kompostowaniu warstw barierowych na potrzeby opakowań żywności. Dodatkowo inne produkty uboczne rybołówstwa zostaną przekształcone w nawozy do gleby, olej do paliwa typu biodiesel oraz chitynę do produkcji kosmetyków. Nawet stare sieci rybackie znajdą nowe zastosowanie dzięki przekształceniu ich w komponenty motoryzacyjne na bazie polimerów oraz opakowania produktów kosmetycznych. Ogólnym celem projektu jest wykazanie powtarzalnego, systemowego i zrównoważonego klastra na potrzeby wdrożenia terytorialnego neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel

EcoeFISHent demonstrates a replicable systemic and sustainable cluster for territorial deployment of the climate-neutral circular economy by creating six multilevel and synergic circular value chains (CVC) interconnecting blue- and green-economies to reconcile human industrial and economic activities with marine ecosystems and marine protected areas.
The EcoeFISHent innovative bio-mass pre-treatment and extraction technologies will enable sustainable and efficient exploitation of fish processing side-streams (FPS) by obtaining bio-actives and galantine for high value-added food supplements and skin care products, biodegradable and compostable barrier layer for food packaging. Other fishing- and fish-industry side-streams (FFS) will undergo the Black Soldier Fly bioconversion to yield innovative soil fertilizer, oil for biodiesel and chitin for cosmetic applications. End of life fishing nets from aquaculture and fisheries will be recycled and converted into automotive polymer-based components and into packaging for cosmetic products. The multilevel interconnected cluster will be managed by a cloud-based platform communicating with physical IoT systems enabling safe and efficient operation of the logistic and transport infrastructure. The cluster busines model and the cluster digital twin will allow simulating critical and optimal scenarios for quantitative analysis of cluster performance measured by dedicated KPIs, also enabling the assessment of the cluster replicability in other geographic areas and fostering investments pipelines. Community and stakeholder?s involvement will be promoted also in the implementation of specific actions for marine ecosystem preservation by modeling, application of better practices and technologies for strongly reducing by-catch and for stopping ghost gears. Social and justice inclusion programs will be implemented by employing disadvantaged individuals, to increase overall cluster employment and to apply distributive justice criteria

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-3

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPOECONOMICO FI.L.S.E. SPA
Wkład UE netto
€ 845 358,75
Adres
VIA PESCHIERA 16
16122 Genova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Genova
Rodzaj działalności
Other
Linki
Koszt całkowity
€ 945 358,75

Uczestnicy (38)