Skip to main content
European Commission logo print header

Smart Citizen Education for a greeN fuTure

Opis projektu

Informacje o Europejskim Zielonym Ładzie

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest poprawa dobrostanu oraz stanu zdrowia obywateli i przyszłych pokoleń. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu GreenSCENT, bazującego na badaczach i ekspertach, a także na inicjatywach związanych z uczestnictwem obywateli i zaangażowaniem interesariuszy, opracują ramy kompetencji uwzględniające wszystkie aspekty ujęte w Europejskim Zielonym Ładzie, które obejmują zrównoważony transport, Europę bez zanieczyszczeń oraz transformację w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Następnie ramy te zostaną powiązane z podejściem bazującym na uczestnictwie, doświadczeniu oraz uczeniu się poprzez wykonywanie działań i zostaną przetestowane w różnych regionach Europy oraz na wszystkich poziomach edukacji – od szkół podstawowych po instytucje szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego. W projekcie udział wezmą eksperci z całej Europy. Pilotażowa inicjatywa zostanie wprowadzona w blisko 45 placówkach i uczelniach.

Cel

"GreenSCENT aims at developing a competence framework embracing all the Green Deal focus areas through an iterative, participated, experience and learning-by-doing based design approach. GreenSCENT will develop the GreenComp framework using both experts and researchers inputs and advise, citizen participation and stakeholder engagement initiatives; then it will test the framework on the field, in different European regions, different educational levels (from primary schools to higher education), at different engagement levels (from observation to data collection and processing, to contribution to scientific and policy agenda). Pilots will implement a range of pedagogies (collaborative learning, debate, research-based learning, inquiry-based learning) and demonstrators, digital, physical and hybrid educational technologies designed for or integrated into the project from existing initiatives. GreenSCENT legacy will consist of the Competence Framework (GreenComp), its Methodolog, Use Cases, User Guides; Training kits codesigned for implementing the framework; SCENTbox, the set of digital, physical and hybrid demonstrators developed by the project; and ECCEL, a European ""driving license"" for Climate and Environmental competences and skills, that will be tested during the project. GreenSCENT activities will involve more than 100 experts including the External Advisor Board members, already supporting the project and coming from all European Regions; about 45 schools and universities across EU will implement the pilot, while the Open Innovation Challenges designed and implemented by Agorize will cover the entire European Union and impact on tens of thousands of citizens. A special attention will be devoted to promote and foster the adoption of the framework, through the several tools developed, involving stakeholders (educational institutions, policy and decision makers, HR and industries) in the exploitation strategy of the project."

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-3

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

UNIVERSITA TELEMATICA INTERNAZIONALE-UNINETTUNO
Wkład UE netto
€ 993 125,00
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (15)