Skip to main content
European Commission logo print header

Comprehending internet voting impact on open government: An international comparative study

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na głosowanie internetowe i administrację elektroniczną

Prawo do głosowania jest podstawą demokracji, zaś głosowanie internetowe może pomóc w zaangażowaniu wyborców. W związku z tym twórcy finansowanego ze środków UE projektu CIVICS przeanalizują założenie, że wykorzystanie głosowania internetowego na potrzeby e-konsultacji, e-referendów, a w szczególności e-wyborów promuje bezpośrednią i reprezentacyjną demokrację opartą na uczestnictwie, a także bardziej przejrzyste, angażujące i odpowiedzialne zarządzanie. Prace w ramach projektu koncentrują się na szeregu krajów, kampanii i instrumentów związanych z głosowaniem internetowym. Pod względem konceptualnym badacze postrzegają otwarty rząd jako wspólne tworzenie polityki publicznej przez obywateli i władze. Realizacją projektu zajmie się Instytut Nauk Politycznych im. Johana Skytte przy Uniwersytecie w Tartu w Estonii. Jest to pionierska instytucja analizująca e-administrację w jedynym kraju na świecie, w którym wprowadzono internetowe wybory dla wszystkich głosujących.

Cel

This project aims to cognise the impact of internet voting on open government in international comparative perspective. It is inspired by the assumption that the use of i-voting for e-consultations, e-referenda, and especially e-elections promotes direct, participatory, and representative democracy as well as more transparent, engaging, and accountable governance. To test this, the project puts forward the objectives to identify i-voting impact on voters, civil society organisations, authorities, open government as a system, and discover conditions affecting i-voting impact in these aspects. In contrast to the available studies that focus on a single country, a specific i-voting campaign, or a narrow aspect and miss the link to open government, this research endeavours to examine a more complete set of i-voting countries, campaigns, instruments, dimensions and associate i-voting with open government. Conceptually it views open government as collaborative public policy making by citizens and authorities. Methodologically it will be accomplished by: policy analysis of i-voting legislation and reports; content-analysis of public and civic websites; statistical analysis of i-voting results tables, log files and public opinion surveys; and qualitative comparative analysis of i-voting- and open government-related variables. The study will be carried out at the Johan Skytte Institute of Political Studies, University of Tartu, Estonia – the pioneer institution researching e-government in the only country in the world that has implemented i-elections for all voters. Principally, the action foresees collaborating with the ERA Chair in E-governance and Digital Public Services research team, mastering advanced methods of statistical analysis, and using mixed methods to model and assess the impact of i-voting on open government venturing to circulate academic findings and practical recommendations for a more influential i-voting, empowered e-participation, and good e-governance.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-03-2020

æ

Koordynator

TARTU ULIKOOL
Wkład UE netto
€ 142 193,28
Adres
Ulikooli 18
51005 Tartu
Estonia

Zobacz na mapie

Region
Eesti Eesti Lõuna-Eesti
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00