European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative Parabiotics for oral health

Opis projektu

Rola parabiotyków w zdrowiu zębów

Parabiotyki mają szereg właściwości prozdrowotnych. Chociaż stosowane w odpowiednich dawkach przynoszą korzyści w różnych dziedzinach medycyny, nadal nie zostały zbadane pod kątem stosowania w aspekcie utrzymania zdrowia jamy ustnej. Zespół finansowanego ze środków UE projektu INPAROL będzie produkować innowacyjne parabiotyki za pomocą technologii ultradźwiękowej z mieszanych szczepów probiotyków stosowanych w produktach komercyjnych. Prace prowadzone w ramach projektu pozwolą ocenić działanie tych probiotyków dzięki testom przeciwdrobnoustrojowym przeciwko patogenom jamy ustnej prowadzonym w różnych warunkach środowiskowych. Zespół podda najlepiej działające parabiotyki ocenie biofilmu w warunkach zbliżonych do panujących w jamie ustnej oraz testom toksyczności. Projekt INPAROL pozwoli monitorować zmiany molekularne mediatorów stanu zapalnego za pomocą złożonych modeli infekcji in vitro.

Cel

Oral diseases constitute an increased major public health burden. Alternative dental prevention and therapeutic approaches such as probiotics are gaining popularity, but partly due to these products being live bacteria their use has not gained significant popularity in dentistry. Parabiotics in appropriate doses have been shown to induce health benefits in other medical fields but have only as yet been tested sparingly for dental use.

INPAROL aims at producing innovative parabiotics through ultrasound technology from mixed strains of probiotics used in commercial products. INPARAOL probiotics’ effects will be assessed by antimicrobial testing against oral pathogens (single and mixed culture) and also following exposure to varied environmental conditions. Best performing parabiotics will be subjected to biofilm assays replicating oral conditions and toxicity assays, in vitro cell monolayers and in vivo zebrafish embryo models, will be performed. Finally, the molecular changes of changes to inflammatory mediators will be monitored with complex in vitro infection models.

Overall, this is the first time parabiotics for oral health application will be produced with the proposed methods which makes this research so niche. My strong clinical and microbiology research background makes INPAROL an ideal fit. I will be joined by a strong supervisory team at the University of Malta consisting of a renowned microbiologist and co-supervised by a world-leader on innovative antimicrobial approaches from the Academic Medical Centre, Amsterdam. INPAROL affords an unprecedented opportunity to build on my expertise to kick-start an independent research path in oral health research.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-03-2020

Koordynator

UNIVERSITA TA MALTA
Wkład UE netto
€ 148 049,28
Adres
TAL OROQQ
2080 MSIDA
Malta

Zobacz na mapie

Region
Malta Malta Malta
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 148 049,28