European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MANUNKIND: Determinants and Dynamics of Collaborative Exploitation

Opis projektu

Teoria gier rzuca światło na logikę wspólnej eksploatacji

Niewolnictwo i inne formy wspólnego wykorzystywania są wszechobecne w historii ludzkości. W czasach współczesnych zachowania związane z wyzyskiem, takie jak handel ludźmi i praca przymusowa, wyrządzają krzywdę milionom ludzi. Co zaskakujące, pomimo szerokiej dostępności danych na temat różnych form eksploatacji w ramach współpracy, nigdy nie przeprowadzono kompleksowego modelowania jej podstawowych struktur motywacyjnych. Zespół finansowanego przez ERBN projektu MANUNKIND zajmuje się tą luką, mając na celu zrozumienie, w jaki sposób makropoziomowe wzorce i dynamika obserwowane w istniejących danych wyłaniają się z cech, decyzji i zachowań na poziomie mikro. Naukowcy opracują uniwersalne ramy teorii gier i nowe paradygmaty dla eksperymentów behawioralnych. Projekt rzuci zatem nowe światło na mechanizmy psychologiczne i cechy zaangażowane w interakcje oparte na wyzysku. Zespół projektu jako pierwszy zastosuje rygorystyczne modelowanie formalne w celu zrozumienia współpracy w zakresie wyzysku.

Cel

Chattel slavery and other forms of collaborative exploitation are with us since ancient times, inflicting unfathomable suffering on countless generations of victims. And even though slavery is outlawed globally today, its modern-day successors continue to cause severe harm for millions.

Previous research has compiled rich datasets on the prevalence of collaborative exploitation across cultures and across time. A startling gap exists in the literature, however, with respect to modeling the fundamental incentive structures of collaborative exploitation and understanding the psychological processes involved. Hence, we do not understand well how the macro-level patterns and dynamics observable in the existing data emerge from micro-level traits, decisions, and behavior.

Addressing this knowledge gap, this research proposal
- analyzes collaborative exploitation as a strategic interaction between exploiters and exploited,
- scrutinizes the psychological mechanisms and traits involved in exploitative interactions, and
- traces how the aggregation of these micro-level components into macro-level patterns and dynamics is shaped by, and interacts with, the ecological, economic, and ideological conditions it is situated in.

In doing so, I develop, test, and disseminate a versatile game theoretic framework and corresponding new paradigms for behavioral experiments to advance the multidisciplinary study of collaborative exploitation. Being the first to apply rigorous formal modeling and transparent preregistered tests of theory-grounded hypotheses against experimental and archive data to understand collaborative exploitation, this proposal advances into uncharted territory. Thus, it breaks new ground for research in several disciplines and at multiple levels of analysis. Moreover, its results can inform policy-making aiming to end modern-day slavery and other contemporary forms of exploitation -- in line with the UN’s Sustainable Development Goal 8.

Instytucja przyjmująca

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Wkład UE netto
€ 1 006 811,50
Adres
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 006 811,50

Beneficjenci (2)