Skip to main content
European Commission logo print header

The City Rising: Inequality and Mobility in a Growing Metropolis of the 19th Century

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na rozwój Monachium w XIX wieku

Niemieckie miasto Monachium – jak wiele innych przemysłowych metropolii rozkwitających w XIX wieku – musiało zmierzyć się z nowymi technologiami, integracją nowo przybyłych imigrantów i zagrożeniem epidemicznym. Mając to wszystko na uwadze, zespół finansowanego przez ERBN projektu CityRising zamierza zbadać, jak Monachium poradziło sobie ze skutkami szoku technologicznego, jakim było wprowadzenie transportu zbiorowego. Wykaże też, jaki wpływ na zawody i przedsiębiorstwa miały zróżnicowane siły aglomeracyjne, a ponadto zbada, w jaki sposób członkowie długo marginalizowanej społeczności żydowskiej zostali włączeni w tkankę rozwijającego się miasta i jak awansowali do rangi wykształconej wyższej klasy średniej. Wreszcie analizie poddane zostaną też udogodnienia, takie jak urządzenia sanitarne, których celem było polepszenie warunków zdrowotnych.

Cel

The rising industrial metropolises of the 19th century faced a series of timeless challenges: the disruptive effects of new technologies, the integration of new immigrants, the threat of epidemics. In this project we study, with the use of novel, high-quality, high-frequency individual-level archival data, how the city of Munich dealt with these challenges and provided opportunities for economic and social mobility to its dwellers, in the period 1823-1914. Our study is composed of three parts. In Part 1, we study the consequences of a technological shock — the introduction of mass transportation — on the spatial structure of the city. We show how occupations and businesses were subject to differential agglomeration forces, and document the reorganization of economic activity and residents across space. Using schooling data, we study the impact of this reorganization on social mobility. In Part 2, we study how members of a long marginalized ethnic group — Jews — were integrated into the growing city, and how they rose to ranks of the educated upper middle classes. We study the initial conditions that determined their occupational specialization and eventual success: place of origin, religious current, residential segregation, human capital of ancestors. We also study assimilation strategies and identity choices, as evidenced by first name choices, human capital investments, and intermarriage. In Part 3, we study how the provision of a core health amenity — sanitation — reshaped the social geography of the city. We analyze its consequences on child mortality, fertility choices, and human capital investments using linked individual data, and consider the confounding role of spatial sorting in this process. We expect our research to unify hitherto disparate literatures (in economic history, urban economics, political economy, and social mobility), and to demonstrate the feasibility of collecting large-scale, individual-level data from European history.

Koordynator

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Wkład UE netto
€ 1 956 434,00
Adres
Geschwister scholl platz 1
80539 Muenchen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00