Skip to main content
European Commission logo print header

LEGACIES : Understanding how historical states have shaped modern institutions and dissent

Opis projektu

Historyczne państwa, które upadły, ale nie zostały zapomniane

Dzisiejsza mapa polityczna świata ogromnie różni się od tych, jakie znamy z XVIII i XIX wieku, kiedy to istniały setki niezależnych państw. Jednak nawet jeśli zniknęły one z późniejszych map, pamięć o nich wcale nie zaginęła. Są to tzw. państwa historyczne, po których zostały instytucje, symbole czy elity. Zespół finansowanego przez ERBN projektu LEGACIES zamierza zbadać wpływ dziedzictwa państw historycznych na wzorce dotyczące konfliktów i demokracji we współczesnym świecie. Zastosuje on nową metodę do uzyskania danych o wysokiej rozdzielczości dotyczących topografii państwowości, w skali globalnej, w latach 1750–1920. Bazując na nowej metodzie, zespół wykroczy poza założenia mapowania opartego na dwuwymiarowym układzie kartezjańskim. Ponadto wykorzysta uzyskane w projekcie LEGACIES dane o wysokiej rozdzielczości do oszacowania wpływu, jaki historyczne państwa miały i mają na kształt aktualnych wzorców dotyczących różnic w poglądach oraz demokracji.

Cel

While today’s political map divides the globe into about 200 sovereign states, there were hundreds more in the 18th and 19th centuries. Although most of these “historical states” no longer appear on modern maps, they have left behind institutions, symbols, and elite networks. What are the legacies of these “historical states”? We propose a new theoretical framework to unpack the impacts of historical states on patterns of conflict and democracy in the modern world and a powerful new method capable of generating high-resolution data on the topographies of statehood, globally, between 1750-1920. Our method overcomes major limitations and obstacles in current practices of studying the legacies of historical states and enables us to transcend 2D Cartesian mapping assumptions that are poorly equipped to render statehood in what were often decentralized international systems. Drawing on our new theoretical framework, we use the high-resolution LEGACIES data to estimate how historical statehood has shaped contemporary patterns of dissent and democracy. Our project has the potential to transform the way international relations scholars see and understand the international system(s) of the 18th and 19th centuries and how these legacies have shaped the political contours of the modern world.

æ

Koordynator

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
Wkład UE netto
€ 1 977 464,00
Adres
Hogskoleringen 1
7491 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00