European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A PeRsOnalized Prevention roadmap for the future HEalThcare

Opis projektu

Torowanie drogi dla spersonalizowanej zmiany paradygmatu w zapobieganiu chorobom

Zastąpienie leczenia znanych chorób skuteczną profilaktyką to spore wyzwanie. Rozwój ukierunkowanych interwencji stanowi obiecującą zmianę paradygmatu, zaś spersonalizowane podejścia są przyszłością profilaktyki. W tym kontekście zespół projektu PROPHET wesprze wdrażanie innowacyjnych, zrównoważonych i skutecznych zindywidualizowanych programów zapobiegania powszechnym chorobom przewlekłym poprzez opracowanie strategicznego planu działania z zakresu badań i innowacji. W szczególności projekt będzie koncentrował się na zaangażowaniu zainteresowanych stron (w tym obywateli, pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej), tworzeniu map najnowszych osiągnięć badawczych w zakresie spersonalizowanej profilaktyki oraz działaniach związanych z budowaniem potencjału. Projekt, realizowany przez UCSC (Università Cattolica del Sacro Cuore) oraz konsorcjum zrzeszające 17 beneficjentów oraz 2 podmioty stowarzyszone z 12 państw członkowskich UE, pomoże zrealizować obietnicę personalizacji w opiece zdrowotnej.

Cel

"""PROPHET - a PeRsOnalized Prevention roadmap for the future HEalThcare"" will develop a Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) for Personalized Prevention, in order to support the implementation of innovative, sustainable and effective personalized programmes to prevent common chronic diseases. Technological biomedical advances (including omics data and digital tools) make risk stratification at the individual level possible. However, development of Personalized Prevention approaches must be accompanied by healthcare system transition, including citizen engagement, healthcare professional education and addressing organisational, social and legal issues. PROPHET will be centred around stakeholder engagement and the SRIA co-creation process in relation to three main strands of activities: Mapping, Assessment, and Building. Firstly, we will summarize, evaluate and discuss with the relevant stakeholders the extent to which all these new technologies can synergise (Mapping). Secondly, we will design a holistic framework (the PROPHET Framework) that will include all the necessary aspects to appraise Personalized Prevention approaches and their adoption by Public Health Authorities (Assessment). Thirdly, we will support the introduction of Personalised Prevention Programmes by providing guidelines for their design, engaging with healthcare professionals (especially those working with policy makers), and increasing health literacy at the population level on the benefits of Personalized Prevention (Building). PROPHET will liaise with other key current and forthcoming initiatives at EU level, such as ICPerMed, European Partnership (EP) PerMed, the CSA Beyond 1 Million Genomes (B1MG), and the EP on Transforming Health and Care Systems. The consortium consists of 18 beneficiaries and 2 affiliated entities across 12 EU Countries, and a large number of stakeholders already engaged from different Target Groups."

Koordynator

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Wkład UE netto
€ 378 415,00
Adres
LARGO GEMELLI 1
20123 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 413 540,00

Uczestnicy (18)

Partnerzy (1)