European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Investigating the moral ideals and social norms of economic discrimination

Opis projektu

Typologia dyskryminacji ekonomicznej w oparciu o zasady etyki

Badacze z wspieranego z działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu EcoDisc chcą rzucić nowe światło na podstawy etyczne i typologię dyskryminacji ekonomicznej, która jest zakorzeniona w niechęci lub różnicach statystycznych. Dzięki systemowemu podejściu do uprzedzeń związanych z pochodzeniem etnicznym lub płcią, badacze stworzą opis dyskryminacji ekonomicznej w skali całej Danii. Stypendysta działania „Maria Skłodowska-Curie”, którego prace będą koordynowane przez Uniwersytet w Aarhus, skoncentruje się na perspektywie wykraczającej poza szacowanie zachowania ekonomicznego, wybierając jednak wiele istotnych aspektów tego zjawiska. Wyniki projektu mogą zainicjować dalszy dialog społeczno-ekonomiczny i inicjatywy legislacyjne, które pomogą w rozwiązywaniu problemu niesprawiedliwości społecznej.

Cel

Do individuals consider economic discrimination rooted in statistical differences to be any fairer or more permissible than that rooted in dislike? Economists recognize two canonical types of discrimination: that based on distaste of some groups, taken as morally objectionable, and that based on statistical differences between groups, sometimes conjectured to be much more acceptable. Surprisingly, the literature stays silent on the types of discrimination that individuals actually hold to be morally correct (moral ideals) and says little about what they collectively recognize to be morally correct (social norms). A clear answer is important because ideals and norms have been shown to influence economic behavior and because it is a prerequisite for welfare analyses, policymaking, and proper societal debate. The possible application domains range from governmental policies on discriminatory practices in labor and residential markets to police search strategies and workplace training. EcoDisc will first develop a novel method using incentivized experiments to evaluate discriminatory behavior and underlying ideals and norms, for different types of ethnic and gender discrimination. Then, it will empirically estimate the distribution of such discrimination behavior, ideals, and norms using a countrywide representative sample of Denmark. The research is to be conducted at Aarhus University under the guidance of Professor Daniele Nosenzo, with a secondment at NHH Norwegian School of Economics FAIR under the guidance of FAIR director, Professor Bertil Tungodden.

Koordynator

AARHUS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 214 934,40
Adres
NORDRE RINGGADE 1
8000 Aarhus C
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Midtjylland Østjylland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)