Skip to main content
European Commission logo print header

BIOremediation systems exploiting SYnergieS for improved removal of Mixed pOllutants

Opis projektu

Zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń dzięki lepszym biosystemom

Rozkładanie zanieczyszczeń wymaga biosystemów złożonych z połączonych bakterii, grzybów i roślin. W ramach finansowanego przez UE projektu BIOSYSMO opracowana zostanie wspomagana obliczeniowo metoda projektowania takich systemów, wykorzystująca naturalną różnorodność mikrobiologiczną. Zespół projektu zbada próbki z zanieczyszczonych miejsc i lokalizacji, aby zidentyfikować naturalne mikroorganizmy już obecne i zdolne do metabolizacji docelowych zanieczyszczeń. Wyszukiwanie to zostanie następnie rozszerzone o mikroorganizmy wcześniej zidentyfikowane poprzez zastosowanie narzędzi eksploracji danych do danych genomowych i metagenomowych dostępnych w publicznych repozytoriach. Wybrane bakterie, grzyby i rośliny zostaną następnie połączone w ulepszone biosystemy synergetyczne. Tak skonstruowane biosystemy będą stosowane w glebie, osadach i wodzie. Naukowcy wykorzystają różne podejścia: fitoremediację, biopaliwa, reaktory bioelektrochemiczne i bioaugmentację.

Cel

BIOSYSMO is a 48-month action that will develop a computationally-assisted framework for designing and optimizing synergistic biosystems combining the required pathways and traits to achieve the most efficient degradation and sequestration of pollutant mixtures. These biosystems will comprise combinations of bacteria, fungi and plants containing the natural or engineered pathways required for pollutants degradation and identified based on a computationally-assisted analysis. BIOSYSMO will take advantage of the high natural microbial diversity by screening samples from polluted sites and locations affected by diffuse pollution to identify natural microorganisms already present and able to metabolize the target pollutants. The search will be expanded to microorganisms previously identified and characterized by applying data mining tools to genomic and metagenomic data available in public repositories.
The construction and optimization of synergistic biosystems will combine approaches based on 1) enhancing plant-microbe (bacteria, fungi) interactions to achieving combinations with improved pollutant uptake and/or degradation; 2) engineering bacteria, for improved degradation and bioaugmentation, and plants (poplar tree), for improved microbial colonization and pollutant uptake; 3) constructing artificial micro-structured consortia into aggregates and biofilms, containing all the required pathways for pollutant removal; and 4) applying bioelectrochemical systems (BES) as stand-alone or in hybrid systems. The different key players will be identified and combined to formulate innovative biosystems with the assistance of genome-scale metabolic (GEM) models for elucidating and simulating the key metabolic pathways. The constructed biosystems will be applied in conventional (phytoremediation, biopile, bioaugmentation) and innovative (BES, hybrid BES-phytoremediation) bioremediation approaches optimized for the treatment of mixtures of pollutants in soil, sediments and water.

Koordynator

IDENER RESEARCH & DEVELOPMENT AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO
Wkład UE netto
€ 935 000,00
Adres
Calle early ovington 24-8
41300 La rinconada sevilla
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Sur Andalucía Sevilla
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (14)

Partnerzy (1)