Skip to main content
European Commission logo print header

Resilient, sustainable and participatory practices: Towards the GLAMs of the commons

Opis projektu

Działania na rzecz silniejszych i bardziej zrównoważonych instytucji kultury

Pandemia COVID-19 wymusiła na wszystkich szybkie działanie i dostosowanie się do nowych warunków. Instytucje kultury – galerie, biblioteki, archiwa i muzea – mocno ucierpiały w wyniku tych zmian. W rzeczywistości instytucje te już wcześniej borykały się z problemami takimi jak brak środków, rosnące koszty utrzymania czy wpływ turystyki. Pojawiło się pytanie: w jaki sposób tego rodzaju podmioty mogą organizować i promować produkcję i konsumpcję kultury? Finansowany przez UE projekt GLAMMONS dostarczy odpowiedzi opartych na koncepcji wspólnego pastwiska, która zakłada, że wspólne zasoby są nadmiernie wykorzystywane przez osoby dążące do osiągnięcia krótkoterminowych korzyści. To nowe podejście koncepcyjne będzie stanowiło przyczynek do dogłębnych analiz i ocen dynamiki działania tych instytucji, a także zostanie użyte jako podstawa przeglądu praktyk, który przyczyni się do wzrostu wytrzymałości sektora na zewnętrzne szoki.

Cel

The outbreak of the pandemic created unprecedented challenges for galleries, libraries, archives and museums (GLAMs), which were already struggling during the last years with issues of underfunding, increased maintenance and operational costs and challenges imposed by over-tourism. The COVID-19 pandemic served as a wake-up call to rethink how cultural production and consumption are organized and articulated with different sets of actors and local contexts, towards safeguarding sustainability, access and the well-being of the sector, its workforce and surrounding communities. Long before the pandemic crisis, European cultural policy encouraged museums to embrace participatory governance and digitisation (European Commission, 2010 ), become more financially self-reliant and diversify their income-generating activities. It is thus vital to map pre-pandemic practices across the sector, to fully account the pandemic effects on the sector and to explore novel solutions that will inform GLAMs response and adaptation to the post-pandemic era, under a new conceptual paradigm that will advance GLAMs as the agents of change. GLAMMONS project aims to provide answers to the above challenges, fill gaps and advance research and policy employing the theory of the commons to i) provide an in-depth analysis and evaluation of ongoing shifts (with a specific focus on both pandemic-driven transformations and digitalisation) in the field of GLAMs, ii) explore and assess practices (concerning management, finance and participation) that emerge around small scale, community-led GLAMs and the possibility of transferring relevant knowledge to more “established” and traditional ones to provide more sustainability to the sector. Rooted in a track record of internationally recognized research excellence and world-leading practice, GLAMMONS will deliver an ambitious work programme, mainly through a novel conceptual approach: the GLAMs of the commons.

Koordynator

PANTEIO PANEPISTIMIO KOINONIKON KAIPOLITIKON EPISTIMON
Wkład UE netto
€ 498 693,75
Adres
Odos syngrou 136
176 71 Kallithea athina
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Νότιος Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (7)