Skip to main content
European Commission logo print header

Cobalt and Lithium speciation, toxicity, and Bacterial community Regulations at the sediment-water-Interface

Opis projektu

Badanie toksyczności litu i kobaltu w systemach wodnych

Rozwój i produkcja akumulatorów mają kluczowe znaczenie dla przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla, co zwiększa wymagania dotyczące litu i kobaltu. Procesy wydobywcze powodują uwolnienie tych substancji chemicznych do środowiska wodnego. Osady systemu wodnego odgrywają podwójną rolę – dynamicznych pochłaniaczy lub źródeł tych pierwiastków, w zależności od zmiennych warunków środowiskowych. Finansowany przez program działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt CoLiBRI ma na celu zbadanie toksyczności litu i kobaltu w różnych warunkach środowiskowych. CoLiBRI skupia się na wpływie temperatury i pH na rozmieszczenie i charakterystykę litu i kobaltu, toksycznym wpływie na gatunek danio pręgowany oraz związanych z litem i kobaltem zmianach społeczności mikrobiologicznej w osadach.

Cel

In the EU, transport is responsible for a quarter of greenhouse gas emissions. For the transition to a climate neutral economy, battery development and production strategies are thus important. By 2030, the EU expects an increased requirement of 18 times more lithium and 5 times more cobalt. These elements are released into the aquatic environment by mining processes and wastewater discharge. In aquatic systems, sediments are important and dynamic sinks or sources for such elements, depending on varying environmental conditions. The chemical state, bioavailability, and toxicity of these elements in aquatic systems is highly influenced by environmental parameters such as pH and temperature, which in turn are influenced by climate change. The goal is to investigate the toxicity of lithium and cobalt in aquatic systems under different environmental conditions. This will be addressed in 3 research objectives: 1) Investigation of the impact of temperature and pH on the distribution and chemical characteristics of lithium and cobalt within aquatic systems 2) Analysis of toxic effects of lithium and cobalt to zebrafish 3) Evaluation of lithium and cobalt related microbial community changes within the sediment. To address these objectives, we will perform a long-term exposure with zebrafish to selected sediments spiked with lithium and cobalt in an aquarium system capable of monitoring and regulating different water parameters. The toxicity will be determined with the zebrafish embryo toxicity test. Gene-expression analysis will reveal sub-lethal toxic effects of the selected elements. Bioaccumulation and content of lithium and cobalt in water and sediment will be quantified by ICP-MS. Changes in the sediment microbial community will be investigated by metagenome fingerprinting. With this interdisciplinary holistic approach we aim to improve environmental risk assessment of sediments contaminated with lithium and cobalt, particularly in regard to climate change.

Koordynator

OREBRO UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 206 887,68
Adres
Fakultetsgatan 1
70182 Orebro
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Östra Sverige Östra Mellansverige Örebro län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Partnerzy (1)