Skip to main content
European Commission logo print header

Delivering a useable method for mapping groups in attitude networks by developing a robust prototype, development community, and exploitation model to maximize the social value of the breakthrough

Opis projektu

Wydajne prototypowe oprogramowanie do mapowania grup opiniotwórczych

Istnieje sposób na konstruowanie grafów dwudzielnych bezpośrednio na podstawie badań opinii publicznej. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu Attitude-Maps-4-All dokona tego poprzez zastosowanie metody matematycznej, która pozwoli uzyskać sieciową reprezentację grup opiniotwórczych. Metoda ta odkrywa strukturę grup, lokalizuje jednostki w przestrzeni, pozwala na zastosowanie metod sieciowych do analizy ich relacji oraz wykrywa polaryzację ideologiczną, zapewniając nowe spostrzeżenia na temat postaw i opinii społecznych, w szerokim zakresie dyscyplin związanych z modelowaniem postaw i zachowań ludzkich. Zrozumienie tych procesów jest niezbędne do zmierzenia się z pilnymi wyzwaniami społecznymi wymagającymi synchronizacji podstawowych postaw i opinii ponad podziałami. W projekcie powstanie prototyp wydajnej architektury oprogramowania i zasobów szkoleniowych, zostaną one przetestowane i ocenione, a także zbadana zostanie współpraca w zakresie komercjalizacji.

Cel

Our ERC project developed a mathematical method to construct bipartite graphs directly from surveys of attitudes and opinions, providing a network representation of opinion-based groups. This approach reveals group structure, locates individuals in the space, allows the application of network methods to analyze their relations, and can detect ideological polarization, even without extremism. Like the invention of a new instrument for observing the physical world (e.g. a telescope), the method gives a new view on social attitudes and opinions, with huge value for detecting partisan dynamics in a wide range of disciplines interested in modelling attitudes and human behaviour. Understanding these processes is essential for tackling urgent social issues which require cross-partisan synchronization of core attitudes/opinions (e.g. climate change; vaccine hesitancy; cohesive democracy). Applying these methods currently requires high-level mathematics and coding skills. To realize the social value of the method we must get it into the hands of end-users in useable form. We will (1) prototype a robust software architecture; (2) prototype training resources; (3) implement end-user testing and evaluation of the prototype software and training; (4) build a community of early adopters and developers to test, validate and evaluate the method across a range of multidisciplinary applications; (5) explore synergistic commercialisation opportunities; and (6) determine the optimal IP strategy for maximizing the social value of the innovation. Our intention is to maximize the value of the advance already achieved in our ERC project by completing the groundwork to make the innovation maximally accessible to the interdisciplinary scientific community and to identify synergistic commercialization opportunities.

æ

Koordynator

UNIVERSITY OF LIMERICK
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
National technological park, plassey
- Limerick
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Northern and Western Border
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych