European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Reading DNA in real time for medical applications

Opis projektu

Mapowanie rozpoznawania DNA w czasie rzeczywistym

Monitorowanie różnych chorób, takich jak rak, może być czasochłonne i drogie. Korzystne byłoby stworzenie szybszej, mniej inwazyjnej metody monitorowania. Zespół finansowanego przez UE projektu BIoRead postawił sobie za cel opracowanie nanourządzeń do analizy pojedynczych cząsteczek DNA na potrzeby płynnej biopsji. Efektem jest „Laser-Assisted DNA Optical Mapping” (LADOM) – metoda, która pozwala na wykrywanie cząsteczek DNA z próbki w czasie rzeczywistym. LADOM umożliwia szybką i prostą analizę DNA i wykrywa drobne fragmenty DNA przy wykorzystaniu mniej niż mikrolitra płynu. Poprzez wykorzystanie tej metody o wysokiej wydajności do analizy pojedynczych cząsteczek DNA w płynnej biopsji i innych zastosowaniach biomedycznych zespół chce ustandaryzować tę technologię i wprowadzić ją na rynek.

Cel

The aim of this project is to use an ultra-fast, high throughput method for analysing DNA single molecules for liquid biopsy and other biomedical applications. The proposed methodology, “Laser-Assisted DNA Optical Mapping (LADOM)”, allows retrieving the barcode of single molecules of DNA in real time, as they flow through a nanochannel in a fluidic device. It combines a cheap device fabrication, flexible DNA labelling (customizable for different applications), microscope- and camera-free set up, a read-out sensitive to single molecules, very high throughput (tens of molecules per minute), ability to detect very small fragments, and no limitation for the maximum molecule’s length, what is especially interesting for applications dealing with ultra-long intact, genomic DNA.
In this project, we request funding to offer a service to analyze samples from possible stakeholders from the biomedical sector, and to standardize the technology and improve the troughput bThe aim of this project is to use an ultra-fast, high throughput method for analysing DNA single molecules for liquid biopsy and other biomedical applications. The proposed methodology, “Laser-Assisted DNA Optical Mapping (LADOM)”, allows retrieving the barcode of single molecules of DNA in real time, as they flow through a nanochannel in a fluidic device. It combines a cheap device fabrication, flexible DNA labelling (customizable for different applications), microscope- and camera-free set up, a read-out sensitive to single molecules, very high throughput (tens of molecules per minute), ability to detect very small fragments, and no limitation for the maximum molecule’s length, what is especially interesting for applications dealing with ultra-long intact, genomic DNA.
In this project, we request funding to offer a service to analyze samples from possible stakeholders from the biomedical sector, and to standardize the technology and improve the troughput by developing a software to automate the data analysis.

Słowa kluczowe

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAET HAMBURG
Wkład UE netto
€ 150 000,00
Adres
MITTELWEG 177
20148 Hamburg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hamburg Hamburg Hamburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Beneficjenci (1)