Skip to main content
European Commission logo print header

Next Generation Meta Operating System

Opis projektu

System operacyjny wyższego poziomu dla IoT i urządzeń brzegowych

Masowe wdrażanie IoT i generowanie danych powodują konieczność poprawy efektywności operacji na danych oraz interakcji człowiek-maszyna, zarządzania i analityki. W związku z tym powstało pojęcie Artificial Intelligence of Things (AIoT, sztuczna inteligencja rzeczy), czyli połączenie SI i IoT, bazujące na możliwościach oferowanych przez technologie brzegowe i chmurowe. Finansowany przez UE projekt NEMO ma na celu ugruntowanie pozycji realizującej go firmy jako pioniera, jeśli chodzi o kontinuum AIoT-brzeg-chmura, poprzez zaproponowanie następnej generacji otwartego, modułowego i bezpiecznego cybernetycznie metasystemu operacyjnego. Wykorzystując istniejące technologie i standardy open-source, a jednocześnie wprowadzając nowe koncepcje, metody i narzędzia, NEMO przybliży inteligencję do danych i uczyni sztuczną „inteligencję jako usługę” (AI-as-a-Service) integralną częścią zarządzania cyklem życia mikrousług. NEMO opiera się na łatwym tworzeniu oprogramowania, monetyzacji danych wdrożeniowych ZeroOps i nowych modelach biznesowych, angażując społeczności i ekosystemy, aby umożliwić trwały rozwój przedsiębiorstwa.

Cel

NEMO aims to establish itself as the game changer of AIoT-Edge-Cloud Continuum by introducing an open source, flexible, adaptable, cybersecure and multi-technology meta-Operating System, sustainable during and after the end of the project, via the Eclipse foundation (NEMO consortium member). To achieve technology maturity and massive adoption, NEMO will not “reinvent the wheel”, but leverage and interface existing systems, technologies and Open Standards, and introduce novel concepts, tools, testing facilities/Living Labs and engagement campaigns to go beyond today’s state of the art, make breakthrough research and create sustainable innovation, already within the project lifetime.
NEMO will introduce innovations at different layers of the protocol stack, enabling on-device Cybersecure Federated ML/DRL, deliver time-triggered (TSN) multipath ad-hoc/hybrid self-organized and zero-delay failback/self-healing multi-cloud clusters, multi-technology Secure Execution Environment and on-Service Level Objectives meta-Orchestrator, Plugin and Apps Lifecycle Management and Intent Based programming tools. Moreover, NEMO will be “by design” and “by innovation” cybersecure and trusted adopting state of the art mechanisms such as Mutual TLS and Digital Identity Attestation.
NEMO will be validated in 5 most prominent industrial sectors (i.e. Farming, Energy, Mobility/City, Industry 4.0 and Media/XR) and 8 use cases in 5 +1 Living Labs, utilizing more than 30 heterogenous IoT devices and real 5G infrastructure. The impact will not only safeguard EU position in data economy and applications verticals, but lower energy efficiency, reduce pesticides and CO2 footprint.
Beyond Eclipse adoption, NEMO sustainability, wide acceptance and SMEs engagement will be achieved via open source ecosystems, standardization initiatives and 2 Open Calls that will provide financial support of 1,8M€ and access to NEMO Living Labs to SMEs and enlarge NEMO by at least 16 new entities.

Koordynator

ATOS SPAIN SA
Wkład UE netto
€ 407 250,00
Adres
Calle de albarracin 25
28037 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (24)

Partnerzy (1)