Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A holistic approach to training a new generation of scientists in marine biodiscovery

Opis projektu

Naturalne produkty drobnoustrojów morskich: z dna morskiego do organizmu pacjenta

Biologicznie czynne związki wytwarzane przez mikroorganizmy żyjące w środowisku morskim mogą potencjalnie stać się nowymi lekami do leczenia różnych chorób. Te naturalne produkty drobnoustrojów morskich często mają unikalną strukturę i aktywność biologiczną. Przy wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt HOTBIO wyszkoli naukowców na wczesnym etapie kariery, aby mogli przeprowadzić te produkty przez drogę od odkrycia do komercjalizacji. Obejmie to każdy etap procesu odkrywania nowych leków, w tym izolację drobnoustrojów, oczyszczanie związków, identyfikację, syntezę analogów i opracowywanie leków. Celem projektu jest wykształcenie nowego pokolenia naukowców, którzy będą w stanie wprowadzić te obiecujące związki do użytku klinicznego, gdzie będą mogły wywrzeć pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie.

Cel

The HOTBIO consortium will train a new generation of early-stage scientists to take marine microbial natural products from the seabed to the bedside. They will be involved in every stage of the pipeline from microbial isolation through compound purification and identification to making analogues with desirable drug-like properties. They will gain associated skills in access and benefit sharing, intellectual property and entrepreneurship. Students graduating from HOTBIO will be in a unique position to enter a challenging labour market as they will have received multidisciplinary training at world leading research groups in academia as well as at industry partners. Mentorship will be provided by industrial scientists and recent graduates from the MSCA ITN MarPipe.

The HOTBIO consortium consists of eight beneficiaries from seven European countries, including two members from non-academic sectors, that will host ten PhD students. Three more PhD students hosted by two Swiss associated partners will be funded by the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation. In addition to secondments at the partners in Europe, students will also get the opportunity to do secondments in low-to-middle income countries (LMICs) in Africa and Asia to get a deeper understanding of how modern research can be done in resource-limited setting.

HOTBIO expands a conventional marine biodiscovery pipeline by including computer aided drug design (CADD), chemical synthesis of optimized compounds (i.e. medicinal chemistry), target deconvolution and extensive ADMET profiling. This will advance the bioactive microbial secondary metabolites to the later stages of preclinical development, and it will also inform the decisions and priorities of what kind of compounds that should be targeted in the initial phase of the drug discovery process. The downstream development will include hit compounds from earlier projects.

Koordynator

UNIVERSITETET I TROMSOE - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 595 497,60
Adres
HANSINE HANSENS VEG 14
9019 Tromso
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Nord-Norge Troms og Finnmark
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)

Partnerzy (11)