European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MAtching Genes with MOLecules for FUNctional Analysis

Opis projektu

Sieć szkoleniowa dla specjalistów w zakresie innowacyjnych badań produktów naturalnych

Zespół projektu MAGic-MOLFUN, finansowanego ze środków programu działania „Maria Skłodowska-Curie”, wyszkoli kolejne pokolenie naukowców w zakresie innowacyjnych badań nad produktami naturalnymi. Szkolenie obejmie umiejętności w zakresie mokrego laboratorium i obliczeń, łącząc genomikę i metabolomikę z odkrywaniem ścieżek i podejściami bioinżynieryjnymi. Badania prowadzone w ramach projektu skupią się na kompleksowej biosyntezie i produkcji mikrobiologicznych produktów naturalnych do zastosowań w medycynie, żywności, rolnictwie i biotechnologii. Stażyści będą rozwijać i stosować nowe narzędzia obliczeniowe w celu poprawy identyfikacji i przewidywania klastrów genów biosyntetycznych. Ponadto wykorzystają cheminformatykę do połączenia danych metabolomicznych dotyczących produktów naturalnych z danymi genomicznymi producentów. Podejścia te doprowadzą do odkrycia produktów naturalnych o nowatorskiej aktywności biologicznej.

Cel

The MAGIC-MOLFUN doctorial network (DN) will train the next generation of specialists for transforming natural products research. They will be educated in a combination of wet-lab and computational skills to integrate genome mining and metabolomics with cutting-edge pathway discovery- and engineering approaches. There is a fast-growing demand for these combination of skills, but these are rarely taught in current integrated training programs.
These multidisciplinary skills and qualifications will be acquired while achieving the scientific goals of the program, namely understanding and developing the complex biosynthesis and production of microbial NPs for cross-sector applications such as medicine, food, agriculture, or biotechnology. Specifically, the Doctoral Candidates (DCs) will work in three areas: (i) develop novel computational tools and algorithms to improve the identification and prediction quality of biosynthetic gene clusters encoding NP biosynthesis in genomic data. This genome-centred approach is complemented by (ii) the use cheminformatics approaches to link metabolomics data of NPs with the genomic data of the producers, which will greatly improve the compound discovery and dereplication process. These two data-centric approaches will finally (iii) converge into experimental applications that discover and characterize novel NPs with promising bioactivities (e.g. antibiotics, pre-/probiotics, agrichemicals, bio-pigments).
The scientific training program is complemented by a comprehensive transferable skill training that will equip the DCs for todays’ demands of a successful career in industry and academia. The skills obtained in the DN will enable the DCs to work not only in natural product research but also many other data-intensive areas of biotechnology.

Słowa kluczowe

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 905 364,00
Adres
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (5)

Partnerzy (6)