Skip to main content
European Commission logo print header

GREEN bioMEthane market UPtake

Opis projektu

Pomoc europejskiemu rynkowi biometanu w osiągnięciu celu, jakim jest produkcja 35 miliardów m3 do 2030 roku

Biometan jest gazem odnawialnym, który może przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przy wykorzystaniu istniejącej sieci gazowej. Finansowany przez UE projekt GreenMeUp ma na celu promowanie szerszego wykorzystania biometanu w europejskim sektorze energetycznym i transportowym. W ramach projektu przeanalizowane zostaną procesy produkcyjne, surowce i zastosowania końcowe, a także sytuacja rynkowa w siedmiu wybranych europejskich krajach docelowych ( Grecji, Hiszpanii, Polsce, Łotwie, Estonii, Czechach i regionie nad Dunajem). Łącząc te kraje docelowe z innymi zaawansowanymi krajami z Europy oraz z dobrze rozwiniętymi politykami i regulacjami z całego świata, zespół opracuje ramy finansowe i środki polityczne wspierające rynek i zwiększające społeczną akceptację biometanu. Celem jest stworzenie solidnego, kompatybilnego z zachętami rynku biometanu.

Cel

Biomethane is expected to contribute towards the decarbonisation of the EU energy system as a renewable gas. Its contribution strongly depends on the market & policy environment & on societal acceptance. Member State policies are often inadequate and not tailored to market needs. The objective of GreenMeUp is facilitating the wider market uptake of biomethane in the European energy and transport sectors by strengthening the market in countries with slow development rates. The work is structured in 6 WP. In WP1 framework conditions and market dynamics for bioCH4 will be analysed in the top 10 advanced European countries and in selected 5 MI countries. The analysis will address all production routes, feedstocks and end-uses. The technological developments for bioCH4 production and use, and feedstock availability will be addressed. Similar work will be carried out at national level for 7 selected European target countries (Greece, Spain, Poland, Latvia, Estonia, Czech Republic, and a region in Danube) with low developments in WP2. As a result, comprehensive overviews of the existing market situation and future market trends in Europe and in each of the selected countries will be produced. In WP3, stakeholders engagement and societal acceptance will be assured, with the involvement of relevant actors representing all stages of the bioCH4 value chains through science-based evidence and tools. In WP4, market uptake policy measures and financial frameworks will be designed, that will allow the bioCH4 markets to operate efficiently in the advanced and target countries where results could be replicated. The interaction of work from all WPs will steer the development of more informed and targeted policies in the target countries and support them in building a robust, incentive-compatible bioCH4 market, in their final energy consumption by 2030 and beyond. In WP5, dissemination & communication will target all key policy &decision makers & market actors. WP6 aims at management.

Koordynator

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION
Wkład UE netto
€ 414 725,00
Adres
Marathonos 19th km
19009 Pikermi
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Ανατολική Αττική
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (13)