European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Precision oncology of spatial immune escape mechanisms in ovarian cancer

Opis projektu

Zabawa w chowanego: genetyka raka i ucieczka przed układem odpornościowym

Surowiczy rak jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high-grade serous ovarian cancer, HGSC) stanowi nawet 70 % wszystkich nowotworów jajnika i wiąże się z wysoką śmiertelnością. Różne mutacje i delecje genów są szczególnie interesujące w HGSC, ponieważ mogą one prowadzić do inicjacji i progresji choroby. Celem finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu SPACE jest zbadanie, w jaki sposób zmiany genetyczne guza napędzają mechanizm ucieczki przed układem odpornościowym. Naukowcy zastosują podejście multidyscyplinarne, które łączy analizę mutacji, ekspresję genów, profilowanie repertuaru immunologicznego i obrazowanie w celu zbadania mechanizmów wymykania się układowi immunologicznemu. Organoidy pochodzące od pacjentów zostaną wykorzystane do badań przesiewowych i dalszej optymalizacji strategii immunoterapeutycznych.

Cel

Tumor progression is dependent on the ability of malignant cells to escape the recognition and attack by the host immune system. The development of more efficient cancer immunotherapies has been hampered by the perplexity of immune escape mechanisms. I hypothesize that tumor genetic drivers dictate the immune escape mechanisms, and that these mechanisms can be exploited to develop more effective immunotherapeutic strategies for patients with high-grade serous ovarian cancer (HGSC), the most common and lethal ovarian cancer.
My group has developed an optimized algorithm based on homologous recombination (HR) DNA repair deficiency to enable clinically meaningful stratification of the complex HGSC genotypes. We will define the immunogenicity of the HGSC genotypes via profiling tumor somatic mutations and neoantigens, the cell-type specific gene expressions, and T/B cell receptor diversities using altogether >600 HGSC samples. Using a cutting-edge highly multiplexed technology and advanced image analysis, we will reveal the single-cell spatial landscapes of the tumor microenvironment in 200 immunogenetically-defined HGSCs. We will apply pioneering spatial analyses on the single-cell data and use artificial intelligence to uncover clinically relevant spatial biology of HGSCs. Via transcriptomic profiling of 384 spatial microregions, we will discover the detailed immune-escape mechanisms of the HGSC genotypes. For functional testing, we have developed a groundbreaking method to establish immune-competent patient-derived organoids (iPDOs), which faithfully recapitulate the patients' tumors. Using our high-throughput iPDO functional platform, we will test mechanism-specific immunotherapeutic approaches and capture the treatment responses at single-cell resolution. The discovery and functional targeting of the immune escape mechanisms gives us unprecedented potential to open new horizons in immunotherapeutic targeting of HGSC.

Instytucja przyjmująca

HELSINGIN YLIOPISTO
Wkład UE netto
€ 2 368 459,00
Adres
YLIOPISTONKATU 3
00014 Helsingin Yliopisto
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 368 459,00

Beneficjenci (1)