Skip to main content
European Commission logo print header

Harnessing forest genetic resources for increasing options in the face of environmental and societal challenges

Opis projektu

Prognozowanie przyszłych potrzeb leśnych

Lasy Europy mogą odegrać dużą rolę w rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Biogospodarka leśna nie tylko zapewnia miejsca pracy, ale także przyczynia się do utrzymania niezliczonej ilości regulujących usług ekosystemowych. Lasy przyczyniają się również do łagodzenia skutków zmian klimatu. W tym kontekście zespół finansowanego przez UE projektu OptFORESTS będzie wspierał ochronę i zrównoważone wykorzystanie leśnych zasobów genetycznych. W szczególności naukowcy zbadają wybór zróżnicowanego leśnego materiału reprodukcyjnego, w tym mieszanek dostosowanych do przyszłych klimatów. Prace realizowane w ramach projektu będą też sprzyjać zrównoważonemu wykorzystaniu i odporności lasów naturalnych. Kolejnym priorytetem projektu jest rozwój rozwiązań opartych na naturze. W celu oceny cech adaptacyjnych i biomasy w lasach badacze wykorzystają genetykę, modelowanie, badania zainteresowanych stron i analizy socjoekonomiczne.

Cel

Forests are key elements of the European bioeconomy. To enhance provision of their ecosystem services (ES), harnessing Forest Genetic Resources (FGR) is essential. OptFORESTS will support the conservation and sustainable use of FGR by: i) conducting research on the selection of diverse forest reproductive material (FRM), including mixtures, adapted to future climates, ii) fostering sustainable use and resilience of natural forests, iii) helping expand and diversify nursery production, iv) developing nature-based solutions (NBS), tools (e.g. expanded Information Systems) and cultural trajectories to promote forest biodiversity and ES, and v) demonstrating biodiversity restoration solutions. To do this, OptFORESTS will carry out genetics, modelling, stakeholder surveys, expert panels and socioeconomic analyses. OptFORESTS will evaluate adaptive and biomass traits in existing common gardens and newly-established next-generation ones, conserve and utilise unique tree lineages for ecosystem restoration and management, model future adaptation of trees at different life stages and conduct low-input breeding. This will be complemented by studying the effects of silviculture and landscape heterogeneity on genetic diversity and developing new silvicultural options for genetically mixed forests, which will be implemented via training software (marteloscopes) and long-term demonstration plots. To enable optimal supply of diversified FRM, OptFORESTS will assess the European nursery sector, forecast future FRM needs, develop plant production technology and promote cooperation between nurseries. To ensure the uptake of NBS, they will be co-designed with local and EU-level stakeholders and a cost-benefit and gap analysis of key socio-economic, governance and policy issues will be developed. Finally, the OptFORESTS tailored communication strategy will be instrumental in achieving long-term impacts supporting international and EU policy under the European Green Deal.

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Wkład UE netto
€ 1 442 705,00
Adres
147 rue de l'universite
75007 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (17)

Partnerzy (1)