Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Multilevel Orders of Corruption in Central Asia

Opis projektu

Wkład w programy i działania antykorupcyjne w Azji Środkowej

Nie ma uniwersalnego lekarstwa ani nawet szybkiego rozwiązania problemu korupcji – choroby, która może mieć niezwykle niszczycielski wpływ na gospodarki światowe. Biorąc pod uwagę fakt, że globalne inicjatywy ukierunkowane na zwalczanie korupcji w większości przypadków nie przyniosły większych sukcesów, coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do ponownego przemyślenia dotychczasowych podejść i opracowania nowych koncepcji oraz rozwiązań. Dzięki wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie” projekt MOCCA przyczyni się do realizacji globalnych i krajowych wysiłków na rzecz zrozumienia korupcji i przeciwdziałania jej przejawom. Badacze skupią się na wielopoziomowych mechanizmach korupcji w pięciu krajach postsowieckiej Azji Środkowej – w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie. Rezultaty projektu przyniosą korzyści podmiotom politycznym i gospodarczym w Unii Europejskiej, które są zainteresowane działaniem w Azji Środkowej lub prowadzą tam działalność.

Cel

Corruption has become a buzzword in both academic and policy debates over the last three decades. The initial view that “corruption greases the wheels of economic growth” in the newly independent states of Africa and Asia has lost its validity in the light of the current ever-growing global coalition against corruption, spearheaded by Transparency International and the World Bank. Despite the unrelenting global anti-corruption efforts, one thing seems clear: There is no such thing as a remedy to this “cancer”. In the light of the obvious failure of global anti-corruption initiatives, there has been a growing call to rethink the existing approaches, arguing for the necessity to understand better what corruption is, why it occurs, and what we can do to stop it. MOCCA is a research and staff exchange programme intended to contribute to the global and national efforts of understanding and counteracting corruption by conducting research on the multilevel orders of corruption in five countries in post-Soviet Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan). This will enable the MOCCA team to: 1) gather original empirical data (based on research solidly grounded in fieldwork) on the interplay between international law norms, national laws, and local legal cultures and informal norms in Central Asia and their implications for understanding corruption and its societal effects; 2) engage with and situate our research in relevant theoretical debates and thereby advance scholarly debates on (anti-) corruption by developing new conceptual, methodological and comparative approaches to study and understand it; and 3) provide strategic intelligence for EU-based political and economic actors interested or already working in the region, and to inform international organisations and decision-makers in the EU and Central Asia on ways to combat corruption and improve the business and investment climate, the rule of law and governance in the region.

Koordynator

LUNDS UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 345 000,00
Adres
Paradisgatan 5c
22100 Lund
Szwecja

Zobacz na mapie

Region
Södra Sverige Sydsverige Skåne län
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)

Partnerzy (10)