Skip to main content
European Commission logo print header

Towards MXenes’ biomedical applications by high-dimensional immune MAPping

Opis projektu

Innowacyjne rozwiązania biomedyczne na bazie MXenów

MXeny to nowa rodzina niedawno odkrytych materiałów, które składają się z dwuwymiarowych warstw węglików, węgloazotków i azotków metali przejściowych. Charakterystyka immunogenności tych materiałów na podstawie ich właściwości fizykochemicznych i immunologicznych otworzy perspektywy dla nowych zastosowań terapeutycznych nanomateriałów w inżynierii tkankowej, leczeniu nowotworów, a także jako środków przeciwbakteryjnych i immunomodulatorów. Zespół finansowanego w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” projektu MX-MAP opracuje kluczowe strategie dotyczące zastosowania MXenów w medycynie. Długofalowym celem projektu MX-MAP jest stworzenie procedur wykorzystujących nowe nanomateriały, jakimi są MXeny, do jakościowej i ilościowej oceny zgodności immunologicznej na potrzeby zastosowań biomedycznych. Jest to międzynarodowy program badawczo-szkoleniowy, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju zawodowego młodych naukowców z naciskiem na interdyscyplinarne podejście do nauki.

Cel

The long-term goal of MX-MAP is to develop a functional pipeline for the immune characterization of new 2D nanomaterials of MXene family, for the qualitative and quantitative assessment of the human immune compatibility and immune activity towards biomedical applications.
The immune characterization of the tested materials on the basis of intrinsic physical-chemical and immunological properties, through the combination of the most innovative technologies such as single-cell mass cytometry (CyTOF), will open breakthrough perspectives for the development of new therapeutic approaches applying nanomaterials as immunomodulators, scaffolds for tissue engineering, cancer therapy, and antibacterial agents. MX-MAP will develop key chemistry and immune-based strategies for MXene medical applications. The implication of this project extends beyond the specific nanoscience program greatly advancing the engineering process of 2D materials and their use in biomedicine.
The MX-MAP project involves fourteen key players in European and non-European countries, including the United States, Canada, Saudi Arabia, and three partners from Ukraine, coming from academia and SMEs.
This program will provide strong support for the development of the careers of young brilliant scientists who want to grow towards an interdisciplinary vision of Science.
Chemistry, biology, immunology, engineering, and cancer research are the expertise of MX-MAP. The senior team members are among the most influential scientists, including Prof. Yury Gogotsi (H-index=168) - inventor of MXenes, Prof. Klaus Ley (H-index=147) - one of the most cited immunologists worldwide, and Prof. Husam N Alshareef (H-index=99). The Consortium is perfectly balanced in terms of equal gender presence; the project Coordinator Lucia Gemma Delogu is a female, and 2 out 4 of four WP leaders are female. The project embraces a large view of inclusiveness and diversity, including countries with smaller economies such as Ukraine.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Wkład UE netto
€ 133 400,00
Adres
Via 8 febbraio 2
35122 Padova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Padova
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych

Uczestnicy (8)

Partnerzy (4)