European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Climate-aware Resilience for Sustainable Critical and interdependent Infrastructure Systems enhanced by emerging Digital Technologies

Opis projektu

Usprawnienie procesu decyzyjnego i czasu reakcji na zagrożenia iTESLA

Transport odpowiada za prawie jedną czwartą światowych emisji dwutlenku węgla związanych ze zużyciem energii, przy czym prawie cała energia wykorzystywana w transporcie pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Z myślą o zmianie tego stanu rzeczy naukowcy skupieni wokół finansowanego z działań „Maria Skłodowska-Curie” projektu ReCharged zamierzają opracować i wdrożyć rozwiązania w zakresie współzależnych systemów, kluczowych zasobów oraz aktywów transportowych i energetycznych (ang. interdependent transport and energy systems, lifelines and assets, iTESLA). Ich koncepcja obejmuje innowacyjne zintegrowane ramy i praktyczną platformę do wizualizacji, które pomogą w zwiększeniu odporności na skutki zmiany klimatu i usprawnieniu oceny emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia iTESLA. Aby osiągnąć swój cel, uczeni wykorzystają rozwiązania cyfrowe pozwalające na obliczenie funkcjonalności odzyskanych iTESLA po wystąpieniu zagrożenia. To z kolei pozwoli na przezwyciężenie problemów wynikających z wzajemnych powiązań i współzależności wszystkich tych systemów, tym samym usprawniając proces decyzyjny i zmniejszając emisje dwutlenku węgla na wypadek zagrożeń i zakłóceń infrastruktury.

Cel

ReCharged is a transformative project that has the vision to develop a new integrated framework toward a practical visualisation platform in order to optimise and streamline climate resilience and whole-life carbon emission assessments for interdependent Transport and Energy Systems, Lifelines and Assets (iTESLA). To achieve this, ReCharged harnesses the power of digital technologies and data to quantify the functionality and recovery of iTESLA after hazards. This is in response to the lack of methods of assessment and communicable visualisations of consolidated climate resilience and whole-life carbon emission metrics for iTESLA. ReCharged will account for interdependencies that lead to failure propagation in transport and energy systems, to accelerate post-hazard recovery, mitigate losses and societal ramifications due to climate change. In doing so, ReCharged underpins synergies and participatory decision-making to combat siloed thinking in infrastructure management. This project will lead to 50% faster decision-making in iTESLA management, 50% reduction of carbon emissions for the two case studies analysed, create new jobs, and make Europeans fit for the Digital Age.
ReCharged is a synergy that combines the exchange of interdisciplinary knowledge and tailored training of staff, through an alliance between leading academic institutions, industrial partners, SMEs, and a research and technology center. All beneficiaries are committed to exploiting and transferring their skills and knowledge, to incentivise data-driven resilience toward climate adaptation and reduce emissions in critical infrastructure. ReCharged will augment researchers’ skills and career perspectives, create a community of practitioners, improve critical infrastructure, and ultimately make people feel safer.

Koordynator

GRID ENGINEERS IKE
Wkład UE netto
€ 220 800,00
Adres
PAMPOUKI 3
15451 ATHENS
Grecja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Αττική Aττική Βόρειος Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (6)

Partnerzy (6)