Skip to main content
European Commission logo print header

Empowering a fair and responsible European FoodRegister, fostering citizen sovereignty and creating a data-driven food system.

Opis projektu

Cyfrowa odpowiedzialność – nowy przepis na łańcuch dostaw żywności

Bezpieczeństwo żywnościowe, ekologia, ograniczenie marnotrawstwa oraz sprawiedliwość w całym łańcuchu żywnościowym – te zasady stanowią filary europejskiej strategii żywnościowej. Oparte na rozwiązaniach cyfrowych podejścia pozwalające na zwiększanie przejrzystości łańcuchów żywnościowych zyskują w związku z tym na znaczeniu. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DRG4Food badacze zamierzają opracować i zaprezentować szereg rozwiązań obejmujący plan działań oraz program finansowania. Doświadczeni partnerzy konsorcjum zapewnią środki pozwalające na kierowanie i wspieranie ekosystemu żywnościowego opartego na beneficjentach, mieszkańcach oraz innych interesariuszach. W ramach projektu rozwiązania z myślą o zaufaniu, zespół zamierza promować wartości takie jak odpowiedzialność, prywatność i niezależność użytkowników. W celu stworzenia systemu opartego na danych, w ramach projektu badacze ustanowią nowe normy dostosowane do europejskich praw i zasad cyfrowych oraz celów odpowiedzialności cyfrowej.

Cel

The overall goal of our project is to achieve trust in a data-driven food system by implementing Digital Responsibility Goals for the food sector. This will enable new levels of innovation for example in food safety, sustainability, personalized nutrtion, reduction of food waste and fair conditions throughout the entire food chain. The programme works on a clear strategic roadmap (a new virtual food system), a set technological enablers, demonstration of solutions, a structured funding programme with open calls, and measures to guide and support the food ecosystem of third party beneficiaries, citizens, stakeholders.

As a consortium, we maintain the perspective that technology is not a means to an end, but acts merely as an empowering enabler, providing the means to achieve a wide variety of innovative and valuable use cases. Use cases that promise to serve a broader audience, provided that adequate access also is considered as a prerequisite. Currently however, technology is primarily developed from the perspective and needs of corporations and / or authorities- a limitation that risks perpetuating or further exacerbating the above-mentioned lack of trust within the markets that they serve. With a more diverse and human-centric driven perspective we believe the new use cases that will emerge and the technology development required to realise them will contribute to a more sustainable ecosystem that is “trustworthy by default”. To truly design for trust, the entire chain of activities and underlying assumptions towards developing technology has to be based on fundamental values like responsibility, privacy and user control - especially when dealing with valuable and sensitive food data. The starting point of all assumptions needs to be the user and their values - not a business model or (legitimate) state interests.

Koordynator

TWINDS
Wkład UE netto
€ 350 000,00
Adres
Amerstraat 143
3200 Aarschot
Belgia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Other
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (6)

Partnerzy (1)