European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Modular HEATing Technology through renewable resources for steel production

Opis projektu

Hybrydowa technologia ogrzewania zmniejszy emisyjność przemysłu stalowego

Produkcja stali opiera się w dużej mierze na paliwach kopalnych, co wiąże się ze stosunkowo wysoką szkodliwością dla środowiska. Z tego powodu konieczne jest opracowanie nowych sposobów ograniczania wpływu tego sektora na nasz klimat. Spalające metan piece emitują duże ilości CO2. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu ModHEATech zamierza zmniejszyć emisyjność pieców dzięki wykorzystaniu technologii hybrydowej, która łączy elektryfikację i spalanie gazu. Celem jest opracowanie ogrzewania hybrydowego, aby zwiększyć sprawność całego procesu. Aby to osiągnąć, zespół wykorzysta gazy odlotowe z pieca na potrzeby odtwarzania entalpii i zainstaluje w piecach urządzenia indukcyjne. Energia elektryczna wykorzystywana do zasilania cewek indukcyjnych będzie pochodziła z odnawialnych źródeł energii oraz systemu odzyskiwania ciepła odpadowego.

Cel

Nowadays the overall energy demand in downstream steel production is mainly based on fossil fuel, so it is fundamental to find and set new ways to overcome the environmental impact of steel production
Currently, the state-of-art of reheating furnaces is based on CH4 burners, with an evident environmental impact on CO2 emissions
The main objective is to decarbonize this process, based on the introduction of hybrid heating technology, based on electrification and gas-burning properly combined. This solution provides an opportunity to explore the synergic effect of different technologies, by “hybrid heating”. Moreover, the whole efficiency of the heating process can be furtherly improved by the recovery of enthalpy content of off-gases from the furnace. The furnace partial electrification will be realized by the installation of an induction system. The electricity to feed the inductor will be provided by a renewable source (RES) and by the heat recovery system.

Słowa kluczowe

Koordynator

RINA CONSULTING - CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA
Wkład UE netto
€ 1 111 950,00
Adres
VIA DI CASTEL ROMANO 100
00128 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 853 250,00

Uczestnicy (5)