European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AI-empowered Edge Cloud Continuum for self-aware cognitive computing environments

Opis projektu

Przetwarzanie rozproszone w adaptacyjnych sieciach kognitywnych

Pomimo korzyści płynących z magazynowania danych w chmurach stale rosnące zapotrzebowanie na centralizację źródeł danych prowadzi do maksymalnego wykorzystania przepustowości sieci. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu COGNIFOG stawia sobie za cel budowę ram mgły kognitywnej, aby sprostać temu wyzwaniu. Analiza danych na obrzeżach sieci, bliżej ich źródła lub urządzeń obliczeniowych, pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ruch sieciowy, co pozwoli na tworzenie bardziej energooszczędnych systemów informatycznych charakteryzujących się mniejszymi opóźnieniami. Co więcej, koszty operacyjne zostaną zmniejszone dzięki opracowaniu (pół)autonomicznej, adaptacyjnej struktury do obsługi przetwarzania, działania sieci oraz pamięci masowej w całym kontinuum danych – od odległego brzegu do scentralizowanej chmury. Zespół projektu COGNIFOG stworzy nowe rozwiązania dla programistów, które pozwolą im wykorzystać nowe możliwości i zapewnić Europie pozycję lidera w tej dziedzinie.

Cel

Next generation enablers, such as IoT, AI and cloud computing, open new opportunities to deal with world’s current and future societal, environmental, and economic challenges. However, they come with significant data management challenges. According to IDC, the total amount of data generated only by connected devices will exceed 40 trillion gigabytes by 2025. In most of the current systems, data storage and analysis happen on centralized locations on the cloud. This is pushing network capacity to its limits. Furthermore, centralized storage and processing lead to single point of failure situations, which are critically inefficient in case of disasters and crisis. Our world is continuously living natural disasters, health crisis, climate change and security threats that show the importance of resilient and energy-efficient information systems.
COGNIFOG targets those challenges and proposes to build a Cognitive Fog Framework to: (i) reduce energy consumption and latency in next generation IT systems by reducing the network traffic, by analysing data at the edge in a distributed manner, closer to where they are generated, rather than routing them through the communication networks to a data center; (ii) reduce OPEX and faster service provisioning by providing a cognitive, self-adaptive framework with minimum or no human intervention, with dynamic provisioning of computing, storage and networking resources along the far-edge-to-edge-to-cloud path; (iii) ensure European leadership by providing an open interoperable framework with open APIs for application developers to rapidly create and deploy applications benefiting the edge-cloud continuum on top of heterogenous IoT/IT systems.
COGNIFOG will validate project results in three representative application domains: critical collaboration missions, smart health and smart industry. With a consortium of 12 European partners, leaders in their domains, COGNIFOG will be a cornerstone in the cognitive fog computing domain

Koordynator

COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES
Wkład UE netto
€ 999 875,00
Adres
RUE LEBLANC 25
75015 PARIS 15
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 999 875,00

Uczestnicy (9)

Partnerzy (2)