Skip to main content
European Commission logo print header

Safe, Efficient and Autonomous: Multimodal Library of European Shortsea and inland Solutions

Opis projektu

Bliższe spojrzenie na żeglugę morską bliskiego zasięgu

Żegluga morska bliskiego zasięgu, która obejmuje transport ładunków i pasażerów drogą morską między portami w Europie, wiąże się z szeregiem korzyści środowiskowych i gospodarczych, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi środkami transportu. Przyczynia się bowiem do integracji, zwiększania spójności i rozwoju gospodarczego regionów peryferyjnych UE. W tym kontekście w ramach finansowanego przez UE projektu SEAMLESS powstanie zautomatyzowana i efektywna kosztowo usługa oparta na fiderach towarowych na potrzeby żeglugi bliskiego zasięgu i transportu śródlądowego. Rozwiązanie to będzie się wiązało z wdrożeniem autonomicznych rozwiązań umożliwiających przeniesienie transportu drogowego na drogi wodne i usprawnienie transeuropejskiej sieci transportowej. Zespół projektu doprowadzi do wdrożenia takiej usługi na pełną skalę w rzeczywistych scenariuszach, oceni jej ekologię oraz opracuje nowe modele biznesowe. Zidentyfikuje również luki regulacyjne i przedstawi zalecenia dla decydentów politycznych.

Cel

SEAMLESS aims at developing and adapting missing building blocks and enablers into a fully automated, economically viable, cost-effective, and resilient waterborne freight feeder loop service for Short Sea Shipping (SSS) and/or Inland Waterways Transport (IWT). Autonomous systems will be integrated to ensure safe, resilient, efficient, and environmentally friendly operation to shift road freight movements to hinterland waterways, while enhancing the performance of the TEN-T network. The service will be delivered 24/7 by a fleet of autonomous cargo shuttles, with humans-in-the-loop located in Remote Operation Centres (ROCs), which efficiently cooperate with automated and autonomous shore-side infrastructure and safely interact with conventional systems. The services will rely on a redesigned logistics system enabling seamless freight flows by minimising delays at intermodal nodes. A digital bird’s eye view of the supply chain allows the exploitation of real-time information for planning optimisation and reconfiguration to support resilient logistics, incl. digitalised administrative procedures. The SEAMLESS building blocks will be verified and validated by conducting full-scale demonstrations in selected real-world scenarios. Transferability will be fully demonstrated in selected use cases that cover a wide range of transport applications and geographical regions throughout Europe. Based on a structured methodological framework evaluating sustainability criteria, they will act as guidance for the replication of the project results beyond the project scope and timespan. Novel business models will be thus developed and provide a framework for implementing the SEAMLESS service to minimise investment risk for first movers. Regulatory gaps and challenges related to autonomous vessel operation (e.g. social aspects) will be identified, and recommendations for policy makers to allow the smooth and safe deployment of fully automated services will be provided.

æ

Koordynator

ETHNICON METSOVION POLYTECHNION
Wkład UE netto
€ 1 104 750,00
Adres
Heroon polytechniou 9 zographou campus
157 80 Athina
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (31)