Skip to main content
European Commission logo print header

Heterogeneous Integration for Connectivity and Sustainability

Opis projektu

Zrównoważone platformy przetwarzania brzegowego

W przypadku platform scentralizowanych wszystkie zasoby i usługi obliczeniowe są udostępniane z centralnej lokalizacji lub centrum danych. Zapewnia to wysoką skalowalność, elastyczność i dostępność, a użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usług i danych w chmurze w sposób zdalny przez internet. W związku z tym w ramach finansowanego przez UE projektu HICONNECTS powstaną platformy przetwarzania w chmurze i przetwarzania brzegowego, które będą nie tylko zrównoważone i energooszczędne, ale także zapewnią użytkownikom końcowym łatwiejszy dostęp do usług w chmurze. Projekt przewiduje opracowanie infrastruktury obliczeń wielkiej skali, pamięci masowej i interfejsów sieciowych, jak również analizę danych z czujników IoT i dużych zbiorów danych w czasie rzeczywistym. Główna technologia, na której opiera się projekt, to połączenie tradycyjnych wafli krzemowych, szybkiej elektroniki i urządzeń fotonicznych. Ogólnym celem projektu jest osiągnięcie oraz wykazanie skokowej poprawy niezawodności i wydajności zarówno obliczeń, jak i sieci.

Cel

The challenges and major HiCONNECTS objectives are to transform the centralized cloud platform to decentralized platforms which include edge cloud computing in a sustainable, energy-efficient way. This will bring cloud services including Artificial Intelligence (AI) closer to the IOT end-users, which enables them to really use the COT and IOT efficiently.
The technologies underpinning this revolutionary step include the development of high-performance computing, storage infrastructure, network interfaces and connecting media , and the analysis of IOT sensors and big data in real-time. This major step forward will enable, for example, the mobile clients (during the 5G deployment phase and 6G exploration) to move among different places with minimum cost, short response time and with stable connection between cloud nodes and mobile devices.
The main underlying technology to be developed by the HiCONNECTS consortium, comprising large industrial players, universities and RTO’s, and many SMEs, can be summarized under the title: ’heterogenous integration’ (HI) which is needed to meet the computing power, bandwidth, latency and sensing requirements for the next generation cloud and edge computing and applications. The HI revolution brings the electronic components and systems (ECS) into a new domain, which combines traditional silicon wafers integrated circuit (IC), InP based high speed electronics , and Si and InP photonics devices and interconnect.
The HiCONNECTS ambition is to demonstrate, through HI development, a leap in computing and networking reliability and performances across the full vertical and horizontal ECS value chain (i.e. essential capabilities and key applications) in a sustainable way. In addition, HiCONNECTS will focus on the development of next generation design, algorithms, equipment (HW/SW), systems and Systems of Systems (SOS).

Koordynator

NXP SEMICONDUCTORS GERMANY GMBH
Wkład UE netto
€ 1 158 000,00
Adres
Troplowitzstrasse 20
22529 Hamburg
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hamburg Hamburg Hamburg
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 4 632 000,00

Uczestnicy (60)

Partnerzy (3)