European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

INDIVIDUALISED CARE FROM EARLY RISK OF CARDIOVASCULAR DISEASE TO ESTABLISHED HEART FAILURE

Opis projektu

Ocena odpowiedzi pacjentów z chorobami układu krążenia na leczenie dzięki modelom opartym na sztucznej inteligencji

Choroby układu krążenia pozostają jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności oraz stanowią ogromne obciążenie społeczne, mimo że nauka osiągnęła znaczne postępy w zakresie metod leczenia. Czynnikami, które przyczyniają się do wzrostu częstości występowania tych chorób, są niezdrowy styl życia i starzenie się społeczeństwa. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu iCARE4CVD wykorzystano modelowanie oparte na sztucznej inteligencji do oceny zmian w poziomie ryzyka i kategoryzacji pacjentów na podstawie ich odpowiedzi na leczenie, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników istotnych dla danego pacjenta. Wyniki zostaną poddane walidacji w ramach nowych i trwających badań kohortowych oraz w drodze badania pilotażowego, aby ocenić możliwość przewidywania odpowiedzi na leczenie przy użyciu wielu biomarkerów – co jest podejściem przeciwnym do obecnie stosowanych uniwersalnych metod leczenia chorób układu krążenia. Projekt ma na celu opracowanie narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji na potrzeby spersonalizowanej terapii w oparciu o nowo zidentyfikowane podgrupy i pełne zaangażowanie pacjenta na każdym etapie procesu.

Cel

The burden of cardiovascular disease (CVD) on society is huge with >85 million people affected in Europe. The overall prevalence continues to grow due to unhealthy lifestyles and population aging. Heart failure (HF) is the final common pathway of all CVD and has a 5 year mortality rate of 20-50% despite significant advances in therapy.
iCARE4CVD aims to address this burden by contributing to three essential steps to improve the current care pathways, covering all stages from early risk to established HF: 1) early diagnosis to identify patients at risk of CVD and divide them into clinically meaningful subgroups; 2) risk stratification for these subgroups to define the urgency for intervention; and 3) prediction of treatment response for each subgroup. This will be achieved by the following steps: clinical partners will provide a large set of cohorts including >1,000,000 patients with a wide range of biomarkers (e.g. digital, blood, imaging). Anonymous access to data will be enabled by using a blockchain-supported federated database. Artificial intelligence-based modeling also considering patient relevant factors will assess changes in risk and stratify patients according to their individual responses to therapy. Results will then be prospectively validated in new and ongoing large cohorts and a pilot trial to test the prediction of treatment response by using multiple biomarkers going beyond current risk prediction (such as SCORE) towards individualized therapy. Results will be used to provide novel decision tools for each step targeting newly identified subgroups and as a blueprint for innovative future trials to individualise prevention and therapy. Patient involvement is key in every part of iCARE4CVD (e.g. patient advisory board) to build a motivational framework for self-care by patients. The project brings together an EU-wide consortium with the needed resources and expertise from the public and private side to bring iCARE4CVD to success.

Koordynator

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Wkład UE netto
€ 2 482 137,86
Adres
MINDERBROEDERSBERG 4
6200 MD Maastricht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Zuid-Nederland Limburg (NL) Zuid-Limburg
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 4 281 075,36

Uczestnicy (30)

Partnerzy (6)