European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ECOLOOP

Opis projektu

Optymalizacja energii odnawialnej na obszarach wiejskich z myślą o zrównoważonej gospodarce o obiegu zamkniętym

Integracja zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii (OZE), optymalizacja potrzeb energetycznych oraz poprawa gospodarowania odpadami i gruntami na obszarach wiejskich – to niezbędne kroki na drodze do osiągnięcia lokalnych celów zrównoważonego rozwoju i zaspokojenia potrzeb w zakresie energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i transportu. Finansowany przez Unię Europejską projekt ECOLOOP koncentruje się na zmniejszeniu śladu węglowego poprzez szersze wykorzystanie OZE, konsumpcję własną i efektywną gospodarkę odpadami rolniczymi/leśnymi. Jego cele obejmują zwiększenie produkcji biogazu z odpadów oraz łączenie różnych OZE, takich jak biogaz, biomasa, rolnicze systemy fotowoltaiczne i energia geotermalna, przy jednoczesnym rozwijaniu zrównoważonych praktyk rolniczych. Projekt ECOLOOP wspiera rozwój regionalny, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy, promowania równości płci i wzmacniania odporności na zmianę klimatu. Rezultaty projektu zostaną zaprezentowane na przykładzie instalacji pilotażowych rozmieszczonych w Bułgarii, Hiszpanii, Estonii i Słowenii, uwzględniających zróżnicowane czynniki środowiskowe i społeczno-gospodarcze.

Cel

ECOLOOP project develops and demonstrates a set of solutions to optimise the combination of different energy distributed sources (biogas, biomass, agri-PV, geothermal), meeting the local needs for electricity, heating, cooling, transport and waste and land management in rural areas, fostering regional development and creating benefits for farmers and foresters. The project solutions will focus on promoting the reduction of carbon footprint in rural areas by means of the higher penetration of distributed renewable energy sources, self-consumption and an optimal agricultural/forest waste management, while creating positive effects in biodiversity and soil health and reducing the risk on groundwater contamination. Following this approach, ECOLOOP objectives are:
• To optimise the production of biogas from agriculture and forestry wastes in situ.
• To combine in an efficient and sustainable way different distributed renewable energy sources (biogas, biomass, agri-PV, geothermal), meeting the local needs for electricity, heating, cooling, transport and waste and land management in rural areas.
• To develop innovative renewable-based agricultural protocols and advance bioproducts to increase sustainability and circularity while creating positive effects on biodiversity and soil health and groundwater pollution.
• To foster regional development in rural areas.
ECOLOOP project will move towards a circular economy in rural areas, focusing on agriculture and forestry sectors, contributing to job creation, gender equality, biodiversity and climate resilience and adaptation.
All the benefits provided by ECOLOOP solutions will be demonstrated in 4 pilot sites in Spain, Estonia, Bulgaria and Slovenia, involving different forest and agriculture natural conditions (climate, soils), size and types of crops trees, management techniques, degree of mechanisation, geographic location and socio-economic factors, and considering the interaction of different types of energy sources.

Koordynator

ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO SA
Wkład UE netto
€ 1 089 375,00
Adres
CALLE TRES FORQUES 147
46014 Valencia
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Comunitat Valenciana Valencia/València
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 556 250,00

Uczestnicy (13)