European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Empowering Widening universities in EUTOPIA_HEALTH consortium to foster academic excellence in Health

Opis projektu

Łączenie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie zdrowia na rzecz innowacji

Wyzwania zdrowotne wymagają spójnych rozwiązań, dlatego konieczna jest integracja wiedzy z różnych dziedzin. Tradycyjne struktury akademickie często jednak zamykają wiedzę specjalistyczną w odizolowanych silosach, co utrudnia przełomowe odkrycia oparte na współpracy. W krajach takich jak Portugalia, Rumunia i Słowenia, różnice w finansowaniu i wskaźnikach publikacji zaostrzają tę kwestię, co utrudnia postęp w kluczowych dziedzinach zdrowia. Dlatego też projekt EUTOPIA_HEALTH finansowany ze środków UE ma na celu przekształcenie sytuacji akademickiej poprzez wspieranie współpracy między dyscyplinami związanymi ze zdrowiem. Poprzez budowanie potencjału, interdyscyplinarne szkolenia i wsparcie badawcze, EUTOPIA_HEALTH dąży do wzmocnienia pozycji instytucji i naukowców, aby wspierać dynamiczny ekosystem innowacji w dziedzinie zdrowia. Projekt przyjmie otwarte i oparte na współpracy praktyki, aby napędzać europejskie badania naukowe, zwiększając ich widoczność, absorpcję finansowania i wpływ na społeczeństwo.

Cel

Challenges in Health require integration of knowledge and communication between specialists from different health-related fields to develop effective solutions. The EUTOPIA_HEALTH project, a EUTOPIA_HEALTH consortium initiative, aims to create a novel and innovative framework for the integrative academic management of health-related scientific areas, facilitating changes in the academic landscape within the European research area, through a comprehensive institutional transformation. The project targets three Widening countries (Romania, Slovenia, Portugal) of the consortium, that have traditionally lagged behind in health-related domains, striving to overcome funding and publication disparities, and spearheading academic excellence and innovation in these critical domains. Therefore, the project aims to empower institutional transformation by strengthening health-related R&I management capacity, upgrading and adapting R&I management strategies and policies within Widening HEIs of the project consortium in line with the principles of the European research assessment reform. A health-focused R&I network within EUTOPIA_HEALTH consortium will be established through Connected Health Research Communities, that will receive inter/transdisciplinary trainings, research mobilities for early-career researchers and seed-funding for research collaborations, all centered around health-related challenges. By employing integrative, transdisciplinary approaches and implementing flexible academic career pathways in Health, the project focuses on creating a Health innovation ecosystem bridging the Health research communities to society, business partners, and policymakers by mainstreaming Open/Citizen/Inclusive/Collaborative Science practices and translating research into tailored social innovation supported solutions. EUTOPIA_HEALTH project, through its comprehensive activities, will positively impact the R&I achievements, research excellence, international visibility, funding absorption rate of the Widening consortium HEIs and of entire EUTOPIA_HEALTH consortium.

Koordynator

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI
Wkład UE netto
€ 1 253 700,00
Adres
MIHAIL KOGALNICEANU 1
400084 Cluj Napoca
Rumunia

Zobacz na mapie

Region
Macroregiunea Unu Nord-Vest Cluj
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (7)

Partnerzy (1)