Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

INTEGRATING A PALLIATIVE CARE APPROACH FOR PATIENTS WITH HEART FAILURE

Opis projektu

Włączenie opieki paliatywnej do leczenia niewydolności serca

Włączenie opieki paliatywnej (PC) do leczenia niewydolności serca (HF) stanowi wyzwanie. Tylko niewielka część pacjentów z HF (między 5% a 7%) korzysta obecnie ze świadczeń PC. Późne skierowania, skupione głównie na optymalizacji procesów terapeutycznych, często pomijają wielowymiarowe potrzeby pacjentów, co przekłada się na niedostateczne leczenie i obniżenie jakości życia. Dlatego też finansowany ze środków UE projekt RAPHAEL wykorzysta podejście ukierunkowane na pacjenta w celu ustalenia priorytetów dla indywidualnych potrzeb, wspomagane przez aplikację PAL@HEART do monitorowania w środowisku domowym i oceny interwencji. Ponieważ projekt RAPHAEL szybko zajmuje się dolegliwościami pacjentów, poprawia w ten sposób ich jakość życia, zmniejsza liczbę hospitalizacji i odciąża systemy opieki zdrowotnej. Obejmujące siedem państw członkowskich UE, Szwajcarię i Wielką Brytanię, interdyscyplinarne konsorcjum RAPHAEL prowadzi pionierskie prace nad skalowalnym modelem do wdrożenia na całym świecie.

Cel

While the need for integrating palliative care (PC) services into heart failure (HF) care has been well recognised, as of yet this integration lacks behind, especially when compared to cancer care. Currently, only 5-7% of patients with HF utilise PC services, due to a focus on optimising therapy and an unpredictable disease trajectory with exacerbations which hampers prognosis. As a result, many symptoms and concerns that are not directly related to HF are not recognised and undertreated and patients are often referred to PC services only at the very end of their lives.

The RAPHAEL consortium sets out to take the next big step in integrating PC into HF care by integrating the RAPHAEL palliative care approach in existing HF care pathways. This flexible and patient centred approach starts with the identification of multidimensional symptoms and concerns, prioritise needs with patient and informal carer and formulate a proactive care plan. The symptoms and concerns will be monitored by the patient at home using the PAL@HEART application. The app can be used to evaluate interventions, support communication and earl identify new or increasing needs. As a result, the care needs of each individual patient with HF are addressed faster and better, improving their quality of life and autonomy. Moreover, this will lead to a reduction in emergency hospitalisations, unburdening the healthcare system and reducing costs.

The RAPHAEL project sets out to adapt the RAPHAEL approach to HF care within a European context and test and validate its (cost-)effectiveness via a feasibility and large-scale evaluation study performed in 7 EU countries, the UK and Switzerland. It brings together experts in palliative care, cardiology, and primary care as well as professional organisations and patient representatives. Together the RAPHAEL consortium is uniquely situated to demonstrate the (cost-)effectiveness of the RAPAHEL approach and launch its implementation in Europe and beyond.

Koordynator

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT
Wkład UE netto
€ 1 484 318,75
Adres
HEIDELBERGLAAN 100
3584 CX Utrecht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Utrecht Utrecht
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 484 318,75

Uczestnicy (12)

Partnerzy (2)