Skip to main content
European Commission logo print header

From Research Optoacoustic Novelty To Imaging Established in Routine diagnostics

Opis projektu

Innowacyjna technologia optycznego obrazowania molekularnego w tkankach głębokich

Wielospektralna tomografia optoakustyczna (ang. multispectral optoacoustic tomography, MSOT) jest innowacyjną technologią, która umożliwia optyczne obrazowanie molekularne w tkankach głębokich. Jest to nieinwazyjna technologia, która pozwala na ocenę zagęszczenia i rozmieszczenia cząsteczek w organizmie, dostarczając klinicznie istotnych informacji na temat natlenienia, stanu zapalnego i zwłóknienia tkanek. Pomimo wykazanej wartości naukowej i klinicznej MSOT nie jest dostępna komercyjnie na rynku klinicznym, a dostęp do niej ogranicza się obecnie do środowisk badawczych. Finansowany ze środków UE projekt FRONTIER wspiera firmę iThera Medical z Niemiec w optymalizacji i przełożeniu systemu MSOT ze środowiska badawczego na rutynowe zastosowanie w obrazowaniu klinicznym.

Cel

Multispectral optoacoustic tomography (MSOT) is an innovative biomedical imaging technology that allows for molecular imaging in deep tissue. This noninvasive technology enables assessment of the concentration and distribution of a variety of clinically important molecules in the body and uniquely delivers information of e.g. oxygenation, inflammation, and fibrotic changes. MSOT has already demonstrated significant scientific and clinical value across a range of diseases and applications, making it a promising tool to diagnose diseases and monitor treatment response. Despite these early successes, the technology is not yet commercially viable on the broad clinical market and currently remains effectively confined to a research environment. FRONTIER will provide iThera Medical the means to translate an optimized MSOT system (MSOT Frontier) from a research environment to application in routine clinical imaging, thereby providing clinicians worldwide a powerful new diagnostic tool.

Koordynator

ITHERA MEDICAL GMBH
Wkład UE netto
€ 2 451 121,00
Adres
Zielstattstrasse 13
81379 Munchen
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 1 130 480,23