European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advanced Materials technologies to QUADRUPLE the Concentrated Solar Thermal current POWER GENERATION

Opis projektu

Zaawansowane materiały i procesy produkcyjne dla systemów skoncentrowanej energii słonecznej

Technologie fotowoltaiczne są istotnym składnikiem koszyka energii odnawialnej. W regionach o ograniczonym nasłonecznieniu technologie skoncentrowanej energii słonecznej (ang. concentrated solar power, CSP) umożliwiają całodobową ciągłą produkcję energii elektrycznej i ciepła w zakładach kogeneracji. Popularyzacja tej technologii będzie jednak wymagała obniżenia wyrównanego kosztu energii elektrycznej. Finansowany ze środków UE projekt IN-POWER ma to umożliwić dzięki zaawansowanym materiałom i innowacyjnym technikom produkcji wszystkich trzech głównych komponentów wymaganych przez instalacje CSP – pola słonecznego do przetwarzania energii słonecznej na cieplną, bloku energetycznego do konwersji energii cieplnej na elektryczną oraz systemu magazynowania ciepła. Pozwoli to zwiększyć produkcję energii cieplnej potrzebnej do wyprodukowania energii elektrycznej, umożliwiając jednocześnie znaczne zmniejszenie rozmiarów systemów magazynowania ciepła.

Cel

The benefits of high efficiency concentrated solar power (CSP) and photovoltaic (PV) are well known: environmental protection, economic growth, job creation, energy security. Those technologies can only be applied properly in regions with annual mean radiation values higher than 1750 kWh/m2 per year. CSP has advantages in front of PV: possible 24h continuous electricity production, electricity and heat generation, heat for distributed in cogeneration plants. Within CSP, four technologies have been currently developed: parabolic trough collector (PTC), tower solar power, Stirling/ dish collector and linear Fresnel collector with its advance type named compact linear Fresnel collector. In 2015, there is global 4GWe production (96% PTC), almost 3GWe are under construction. However for huge deployment, a reduction of Levelized Cost of Electricity (LCOE) is imperative for industry consolidation, when nowadays is around 0.16 – 0.22 €/KWh depending on the size plant, Direct Normal Irradiance and the legal framework of site installation. CSP main components: solar field for solar to thermal conversion, power block for thermal to electrical conversion, and thermal storage system are the key to reduce LCOE. IN-POWER project will develop High efficiency solar harvesting CSP architectures based on holistic materials and innovative manufacturing process to allow a Innovation effort mainly focus in advanced materials such as High Reflectance Tailored Shape light Free glass mirror, High working temperature absorber in Vacuum Free receiver, optimized Reduced Mass support structure allow upgrading current solar field. IN-POWER reduce environmental impact also by reducing THREE times standard thermal storage systems by novel thermal storage materials; and a amazing reduction FOUR TIMES the required land extension in comparison of current mature PTC power generation with the same thermal power output. IN-POWER solution will bring LCOE below 0.10 €/KWh beyond 2020.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-2016-two-stage

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION
Wkład UE netto
€ 784 121,96
Adres
CARRER DE LA INNOVACIO 2
08225 Terrassa
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 784 121,96

Uczestnicy (13)