Skip to main content
European Commission logo print header

Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting Toolbox

Opis projektu

Ocena architektury systemów elektrycznych w zelektryfikowanych samolotach

W przyszłych zelektryfikowanych samolotach (ang. more electric aircraft, MEA) możliwe będzie rozwiązanie problemu ograniczonej masy i przestrzeni dzięki testowaniu, weryfikacji i walidacji wydajnych, niezawodnych i opłacalnych architektur systemów elektrycznych. Finansowany ze środków UE projekt AEMS-IdFit umożliwi twórcom samolotów MEA ocenę technologii i architektur systemów elektrycznych. W ramach projektu opracowane zostaną ogólne modele systemów elektrycznych w samolotach w celu replikacji odpowiedzi na pomiary eksperymentalne i dane projektowe producentów w różnych warunkach operacyjnych. Projekt AEMS-IdFit ma na celu lepsze zrozumienie wielu parametrów, umożliwiając wybór i opracowanie odpowiednich danych eksperymentalnych, identyfikację parametrów i metody dopasowania w oparciu o ich złożoność. Ostatecznie projekt ten przyczyni się do kompleksowego zrozumienia systemów elektrycznych w przyszłych samolotach zelektryfikowanych.

Cel

The AEMS-IdFit (Aircraft Electrical Model Simulation Identification and Fitting Toolbox) project addresses the requirement for developers of future MEA aircraft to select technologies and to test, verify and validate electrical system architectures. The limitations of weight and space are important, so there is a need to test, verify and validate reliable, efficient and cost-effective architectures and a wide range of operating conditions.

The general objective of the AEMS-IdFit project is to adapt and develop generic models of aircraft electrical systems to reproduce the response from experimental measurements and manufacturers design data under different operating conditions, giving a full-representation of electrical systems dynamics. These models are based on the right knowledge of a set of parameters in such a way that, based on experimental data, reliable parameter identification and fitting methods will be selected and developed according to its complexity. Taking into account the wide range of the devices operating conditions, mapping algorithms will be developed as well, in order to generalize the parameter calculation taking into account the dependence of the parameters on the operating conditions. On the other hand, methods to optimize the parameter model updating process will also be developed.

System finansowania

CS2-IA - Innovation action
æ

Koordynator

UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
Wkład UE netto
€ 331 250,00
Adres
Calle jordi girona 31
08034 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00