European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Technological European Research for RPAS in ATM

Opis projektu

Architektura obsługująca operacje dronów i interakcję z zarządzaniem ruchem lotniczym

Wraz z postępami rewolucji wprowadzanej przez zastosowanie dronów w różnych branżach pojawiają się specyficzne wyzwania, z którymi tradycyjne lotnictwo załogowe nie poradziło sobie w odpowiedni sposób. Finansowany ze środków UE projekt TERRA zajmie się tymi wyzwaniami, koncentrując się na temacie badawczym H2020 SESAR 2016-1 RPAS04: Technologia naziemna. Dokładniej rzecz ujmując, celem projektu TERRA jest opracowanie kompleksowej architektury technicznej wspierającej koncepcję zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych (UTM). Definiując wymagania operacyjne i funkcjonalne dla trzech reprezentatywnych przypadków biznesowych zastosowania dronów, uwzględniając potrzeby operatora i wpływ na interesariuszy, zespół projektu TERRA zidentyfikuje istniejące i nowe technologie umożliwiające spełnienie tych wymagań. Dodatkowo projekt przeanalizuje możliwość zastosowania istniejących technologii w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej integracji dronów w przestrzeni powietrznej.

Cel

TERRA Project addresses the research topic H2020-SESAR-2016-1 RPAS04: Ground-based technology, focusing on the performance requirements associated with the UTM concept, and identifying the technologies (existing and new) which could meet these requirements. TERRA proposes a technical architecture to support VLL RPAS operations, which are assumed to encompass interaction with VFR traffic.
The main project objectives are the following:
• Requirements identification: A set of operational and functional ground-based system requirements will be defined for three representative RPAS operational business cases, considering operator requirements but also potential impacts on stakeholders.
• Technological applicability: Analysis of applicability of existing CNS/ATM technologies which could be applied to UTM, identification and development of new technologies (e.g. machine learning classification of flight trajectories) and analysis of their applicability, considering in both cases the performance provided by these technologies with the requirements imposed upon their use.
• Architecture proposal and proof of concept: Identification of the most appropriate technologies, comparing their performance and applicability with the user requirements and definition of a technical architecture, which will be evaluated by means of a proof of concept demonstration.

To achieve these objectives, the Consortium consists of a range of companies bringing complementary expertise (research, operational, industrial) covering all the elements of ground-based technologies for UTM; additionally, an Advisory Board of stakeholders and developers has been formed to assist the consortium on the requirements identification and proposals validation. Finally, a proof of concept demonstration of the proposed architecture will be conducted, leveraging existing simulation platforms previously developed by members of the consortium. TERRA aims to safely facilitate up to 1 million VLL RPAS fligths by 2025.

Koordynator

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA
Wkład UE netto
€ 186 750,00
Adres
PASEO DE LA HABANA 138
28036 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 186 750,00

Uczestnicy (5)