European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

HIGH PERFORMANCE POLYHYDROXYALKANOATES BASED PACKAGING TO MINIMISE FOOD WASTE

Opis projektu

Innowacyjne opakowania ograniczają marnotrawienie żywności

Tworzywa sztuczne na bazie ropy naftowej stosowane do produkcji opakowań pogłębiają coraz bardziej palący problem odpadów plastikowych. Strategia Unii Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada promowanie alternatywnych opakowań, do produkcji których będą wykorzystywane odpady i produkty uboczne pochodzące z przemysłu spożywczego, w tym ser, serwatka i łupiny migdałów. Ich celem jest popularyzacja biodegradowalnych materiałów oraz opakowań nadających się do ponownego przetworzenia, a także ograniczenie zjawiska marnotrawienia żywności. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu YPACK zajmie się zwiększaniem skali produkcji dwóch innowacyjnych rozwiązań w zakresie pakowania żywności, których skład opiera się na polihydroksyalkanianach (PHA) oraz weryfikacją ich osiągów przed przejściem do produkcji przemysłowej. Rozwiązania te obejmują formowaną termicznie tacę oraz opakowania typu flow-pack, które charakteryzują się aktywnymi i pasywnymi właściwościami ochronnymi. W ramach prac zespół zastosuje kompleksowe podejście i metodyki obejmujące dziedziny opracowywania oraz projektowania opakowań, weryfikacji ich osiągów, a także aspekty społeczne, w szczególności popularyzację produktu na rynku, zgodność z przepisami oraz ocenę popytu.

Cel

The main objective of YPACK is the pre-industrial scale up and validation of two innovative food packaging solutions (thermoformed tray and flow pack bag) based on PHA, with active and passive barrier properties. New packaging will use food industry by-products (cheese whey and almond shells), assure the biodegradability and recyclability, and reduce food waste, in the frame of the EU Circular Economy strategy.

YPACK will use a holistic approach and methodology involving different knowledge areas: Development of packaging solutions (Production of PHBV layers, compounding, prototyping, Industrial Validation), Product Validation (Quality / Shelf life), Social approach (Customer profiling, Dissemination, Policies & Regulatory) and Market Assessment (Business study and Risk assessment). YPACK is aligned with the EU Circular Economy strategy, including the use of raw bio-based food industry by-products, LCA studies, recyclability & biodegradability of packaging and trying to reduce Food Waste. The project is constructed in line with the Responsible Research and Innovation guidelines of the European Commission.

The project has a total duration of 36 months. Several processes related to the production of multilayered passive and active systems based on raw PHBV will be optimised and scaled up to pre-industrial size to validate the production of the proposed packaging solutions for extend the shelf life of selected food products. They consist in:
i) a multilayer tray involving an inner active layer, and
ii) a multilayer flow pack with improved barrier properties. A consumer profiling and market study will be performed at the first stage of the project in order to identify consumers´ preferences, market needs and match them with the new EU regulations and packaging materials breakthroughs.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SFS-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SFS-2017-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Wkład UE netto
€ 510 878,75
Adres
CALLE SERRANO 117
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 510 878,75

Uczestnicy (23)