CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Demonstration of ATM Improvements Generated by Initial Trajectory Sharing - Airspace User Part

Opis projektu

Połączenie użytkowników przestrzeni powietrznej i kontroli ruchu lotniczego

Grupa cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej obejmuje różne niewojskowe podmioty działające w sektorze podróży lotniczych. W związku z ich znaczeniem oraz udziałem w przestrzeni powietrznej, w ramach realizowanego jako część inicjatywy „Horyzont 2020” wspólnego przedsięwzięcia SESAR-2015-2, SESAR.ID-VLD.Wave1-27-2015 przyznano dofinansowanie zespołowi projektu DIGITS. Stanowiący kontynuację tamtego projektu, finansowany ze środków UE projekt DIGITS-AU, skupi się na łączeniu operujących w przestrzeni powietrznej użytkowników i uczestniczących w projekcie instytucji tworzących służby żeglugi powietrznej (DFS, ENAV, MUAC i NATS). Projekt ma na celu wyposażenie dzięki tej współpracy użytkowników przestrzeni powietrznej w zaawansowane funkcje awioniki pokładowej, umożliwiające przesyłanie na ziemię prognoz trajektorii, znanych jako rozszerzony przewidywany profil, w celu płynnego udostępniania ich kontroli ruchu lotniczego. Ponadto DIGITS-AU będzie współpracować z innymi projektami wspólnego przedsięwzięcia SESAR 2020 w celu identyfikacji potencjalnych korzyści, których osiągnięcie może ułatwić ta nowa technologia lotnicza.

Cel

"* DIGITS-AU is the essential Airspace User complement to the DIGITS project (Demonstration of ATM Improvements Generated by Initial Trajectory Sharing). DIGITS was granted under H2020-SESAR-2015-2, SESAR.ID-VLD.Wave1-27-2015 and its continuation is dependent on the participation of Airspace Users (AU).
* As required, DIGITS-AU brings together Airspace Users
- who operate (even partially) in the airspace of ANSPs participating to DIGITS, namely DFS, ENAV, MUAC and NATS and
- who will receive through this Call new onboard avionics capability which allows to downlink trajectory predictions, the so-called Extended Projected Profile (EPP), for sharing with Air Traffic Control.
* This proposal addresses also the interface with other SESAR 2020 projects, by nature with PJ31 DIGITS, but also with PJs 01, 09, 10 and 18 in order to contribute to the identification of benefit potentials facilitated by this new airborne technology. The capture of real fuel burn reduction for DIGITS-AU flights is not possible due to the fact that ground ATC systems are used in an pre-operational or shadow mode, based on which air traffic controllers may not alter their instructions. Nevertheless ""what-if"" cases shall be identified as far as observations possibly allow and the theoretical fuel burn gain calculated."

System finansowania

SESAR-IA - Innovation action

Koordynator

AIRBUS OPERATIONS SAS
Wkład UE netto
€ 818 324,79
Adres
ROUTE DE BAYONNE 316
31060 Toulouse
Francja

Zobacz na mapie

Region
Occitanie Midi-Pyrénées Haute-Garonne
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 169 035,41

Uczestnicy (12)