Skip to main content
European Commission logo print header

Privacy, ethical, regulatory and social no-gate crossing point solutions acceptance

Opis projektu

Innowacyjna metoda kontroli granicznej umożliwiająca płynne podróżowanie

Wraz z szybkim wzrostem liczby podróży na całym świecie rośnie presja na europejskie organy kontroli granicznej, które stoją przed podwójnym wyzwaniem – muszą odprawiać zwiększającą się liczbą podróżnych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego. Ograniczone zasoby powodują jednak wydłużenie czasu oczekiwania na przejściach granicznych. Jako rozwiązanie tego problem zaproponowano potencjalne środki zaradcze, czyli elastyczne, zautomatyzowane i skalowalne rozwiązania bezbramkowe. Powszechne wdrożenie tych technologii budzi jednak obawy dotyczące naruszania praw osób fizycznych, w tym prywatności i ochrony danych osobowych. Dlatego też finansowany ze środków UE projekt PERSONA ma na celu wprowadzenie metody oceny skutków (IAM PERSONA). Poprzez stworzenie ogólnodostępnego podręcznika projekt ma pomóc branży i służbom granicznym we wdrażaniu przyszłych rozwiązań bezbramkowych przejść granicznych.

Cel

The increasing number of travellerscrossing European borders is putting a mounting pressure on the everyday handling of border checks. Coping with limited resources, border control authorities have to perform a higher number of checks on travellers, while at the same time maintaining national security. Consequently, the experience of both European and third country travellersis deteriorating, due to the extra time they have to spend at the border crossing points. In that sense, flexible, automated and scalable no-gate crossing solutions may offer an effective support to border control authorities, to make border checks faster and more efficient. Nevertheless, the intensive use of these technologies bears the risk of infringing individuals’ rights and freedoms, including privacy and personal data protection. Therefore, a thorough assessment of no-gate crossing point solutions, from asocial acceptance, ethical and legalperspective, is required prior to their implementation. PERSONA (Privacy, Ethical, Regulatory, and SOcial No-gate crossing point solutions Acceptance) project’s main goal is to design and establish an integrated impact assessment method (IAM PERSONA) to appropriately evaluate the impacts of no-gate crossing point solutions, taking into account social acceptance, ethical and legal requirements, to ensure that these technologies meet the expectations of public authorities and travellers. The main outcome of the project will be a handbook, available in open access, that will provide guidance inorder to drive the innovation and deployment of future no-gate crossing point solutions by industry and border authorities, while maintaining their societal acceptance

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SEC-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SEC-2016-2017-2

Koordynator

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Wkład UE netto
€ 593 625,00
Adres
Pleinlaan 2
1050 Bruxelles / brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (11)