Skip to main content

Diabetic nephropathy modelling in hESC-derived 3D kidney organoids

Opis projektu

Wykorzystanie organoidów nerek do poszukiwania nowych metod leczenia nefropatii cukrzycowej

Nefropatia jest główną chorobą okołocukrzycową często prowadzącą w końcowym stadium do choroby nerek, ponieważ poza strategiami kontroli poziomu cukru i kontroli ciśnienia krwi nie dysponujemy innymi metodami jej leczenia. W ramach finansowanego przez UE projektu EPIORGABOLISM podjęto próbę odniesienia się do tego problemu i opracowania nowatorskiego modelu nefropatii cukrzycowej, który mógłby stanowić wsparcie dla przyszłych wysiłków podejmowanych w zakresie badań nad nowymi lekami. Organoidy nerek zostaną uzyskane z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych. Naukowcy zbadają też, w jaki sposób zmiany metaboliczne wywoływane cukrzycą mogą przeprogramować epigenetycznie komórki nerek i powodować zwłóknienie tego organu. Wyniki dostarczą ważnych informacji na temat patologii i postępów choroby, a także umożliwią wskazanie nowych celów terapeutycznych.

Koordynator

FUNDACIO INSTITUT DE BIOENGINYERIA DE CATALUNYA
Wkład UE netto
€ 158 121,60
Adres
Carrer Baldiri Reixac Planta 2a 10-12
08028 Barcelona
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Research Organisations
Środki z innych źródeł
€ 158 121,60