European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Phosphorus REcovery for FertiLisers frOm dairy processing Waste

Opis projektu

Szkolenie w zakresie odzyskiwania fosforu z wody po nabiale

Życie nie mogłoby istnieć bez fosforu (P). To niezbędny składnik odżywczy dla ludzi, a także upraw i hodowli zwierząt. Skuteczne odzyskiwanie fosforu z wody będącej produktem ubocznym przetwarzania nabiału i wprowadzanie tego pierwiastka do nawozów zwiększy zrównoważony charakter europejskiego przemysłu mlecznego. Zespół finansowanego ze środków UE projektu REFLOW stworzy innowacyjne i oparte na przedsiębiorczości szkolenie, korzystając z pomocy naukowców i interesariuszy, którzy pomogą naukowcom na wczesnym etapie kariery analizować proces odzyskiwania fosforu z wody po nabiale i używania go w nawozach. Projekt przyczyni się do zmniejszenia wpływu, jaki wywiera na glebę i zasoby wodne woda powstająca w procesie przetwarzania nabiału. Dodatkowo naukowcy zaprezentują zrównoważone i atrakcyjne cenowo rozwiązania w formie obiegu zamkniętego umożliwiające zarządzanie składnikami odżywczymi w uprawach. Szkolenie przyczyni się do rozwoju rynku nawozów na bazie fosforu pochodzącego z recyklingu.

Cel

REFLOW is an interdisciplinary cross-sectoral European Training Network combining world-leading scientists and key stake-holders in dairy processing, fertilizer production and phosphorous recycling with early stage researchers to address important technical and socio-economic challenges associated with the recovery of phosphorous from dairy processing waste water and its recycling into fertilizer products enabling sustainable expansion of the dairy industry in Europe. REFLOW research will (i) mitigate the environmental impact of dairy processing waste on soil and water, (ii) provide safe environmentally sustainable, cost effective closed loop solutions for crop nutrient management (iii) meet the demand for skilled professionals to support the technical, regulatory and commercial development of the market for recycled phosphorous fertilizer products in accordance with the deliverables of the Circular Economy Package. REFLOW will achieve these goals by creating an innovative and entrepreneurial training environment for the next generation of scientists. 13 ESRs will be recruited in a network of 10 beneficiaries and 14 partner organisations who bring complementary expertise and experience of delivering technical solutions, socio-economic modeling, environmental analysis, policy frameworks, high level training and commercial entrepreneurship. Graduating fellows will be equipped with a unique range of relevant interdisciplinary and cross-sectoral skills for careers as independent industrial or academic researchers, entrepreneurs, regulators or agri-environmental specialists. REFLOW will train the Fellows through an integrated and cohesive curriculum of network-wide partner training activities including industrial secondments and embedded commercially driven research projects. The outputs from REFLOW will influence land management practice, the rural bio-economy framework and EU policy goals while significantly progressing the state-of-the-art in Phosphorous recycling.

Koordynator

UNIVERSITY OF LIMERICK
Wkład UE netto
€ 549 368,64
Adres
NATIONAL TECHNOLOGICAL PARK, PLASSEY
- Limerick
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Northern and Western Border
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 549 368,64

Uczestnicy (10)

Partnerzy (14)