Skip to main content
European Commission logo print header

PALAEMON – A holistic passenger ship evacuation and rescue ecosystem

Opis projektu

Nowa technologia ewakuacji statków

Niedawne katastrofy morskie przypominają nam, jak ważna dla bezpieczeństwa pasażerów i załogi jest gotowość do skutecznej ewakuacji. Takie środki mogą się okazać nieskuteczne, jako że błąd ludzki i brak orientacji zawsze wpływają na działanie w ekstremalnych, stresujących sytuacjach. Finansowany przez UE projekt PALAEMON ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii w nowym, inteligentnym i zaawansowanym ekosystemie statków do masowej ewakuacji. Zapewni to dane w czasie rzeczywistym na temat sytuacji na uszkodzonym lub tonącym statku, umożliwi monitorowanie lokalizacji osób na pokładzie i wykrywanie potencjalnych niebezpieczeństw oraz pozwoli na opracowanie wytycznych co do najlepszej drogi ewakuacyjnej. System ITC zostanie zamontowany zarówno na danym statku, jak i na statkach do masowej ewakuacji, co zagwarantuje ciągłe monitorowanie na wszystkich etapach działania. System będzie obejmować VDES, nowy standard wymiany danych IMO, który pomoże zminimalizować liczbę wypadków i katastrof morskich.

Cel

PALAEMON proposes the development and evaluation of a sophisticated mass centralised evacuation system, based on a radical re-thinking of Mass Evacuation Vessels (MEVs) combined with an intelligent ecosystem of critical components providing real-time access to and representation of data to establish appropriate evacuation strategies for optimizing the operational planning of the evacuation process on damaged or flooded vessels.
The intelligent ecosystem of PALAEMON incorporates innovative technologies for sensing, people monitoring and counting and localisation services as well as real-time data during accident time. These will be integrated into an independent, smart situation-awareness and guidance system for sustaining an active evacuation route for large crowds, making emergency response in EU passenger ships more efficient. Continuous monitoring and permanent control will enhance the capacity to detect, prevent and mitigate any issue and potential harm arising from physical and/or man-made accidents and disasters. The proposed ecosystem will include the new IMO standard for data exchange-VDES.
Since maritime disasters in recent years are a stark reminder of the imperative need for timely and effective evacuation of large passenger ships during emergency the aim of this project is to maximize the effectiveness of passenger evacuation, during an emergency and/or a serious incident, from large Cruise and RoPax ships by combining the expertise of stakeholders from the field of cruise ship manufacturing, large cruise ship operators, classification societies, sensor and technology organizations, with a multidisciplinary group of innovators (incl. innovative start-ups, consolidated SMEs in the smart ICT domain, experts in the ship evacuation domain from research institutes, international networks in maritime and key industry drivers.
MEVs prototypes will be validated in controlled enviroment and the smart evacuation ecosystem will be demostrated in two use cases.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2018-TwoStages

Koordynator

AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS
Wkład UE netto
€ 652 000,00
Adres
31 rue des cosmonautes zi du palays
31402 Toulouse cedex
Francja

Zobacz na mapie

Region
Occitanie Midi-Pyrénées Haute-Garonne
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (26)