Skip to main content
European Commission logo print header

Our common future ocean in the Earth system – quantifying coupled cycles of carbon, oxygen, and nutrients for determining and achieving safe operating spaces with respect to tipping points

Opis projektu

Integracyjny model projekcji dla zrównoważonego rozwoju oceanów

Wynikające z działań człowieka czynniki zmieniające klimat – w tym takie, które zmieniają chemię w oceanach – mogą skutkować przekroczeniem progu nieodwracalnych zmian w środowisku oceanicznym, które będą mieć negatywny wpływ na organizmy wodne oraz ziemski ekosystem. Takie progi nieodwracalnych zmian oraz dane podsystemy, na które one wpływają, do tej pory analizowano osobno, co utrudnia przeprowadzanie skutecznych i terminowych interwencji. Zamiast tego projekt COMFORT oferuje zintegrowane podejście – analizuje równolegle czynniki przyczyniające się do powstawania progów nieodwracalnych zmian w kluczowych obszarach morskich cykli węglowych, tlenowych i odżywczych, jak również w morskich ekosystemach. W projekcie COMFORT udział biorą eksperci z zakresu nauk o ziemskim systemie, oceanografii, nauk o rybołówstwie oraz ekologii. Konsorcjum projektu połączy analizę danych i modele predykcyjne, by utworzyć prognozy wpływu czynników wynikających z działań człowieka, w tym tych, które wpływają na systemy oceaniczne, umożliwiając twórcom przepisów i interesariuszom skuteczniejsze wprowadzanie rozwiązań problemów.

Cel

COMFORT will close knowledge gaps for key ocean tipping elements under anthropogenic physical and chemical climate forcing through an interdisciplinary research approach. It will provide added value to decision and policy makers in terms of science based safe marine operating spaces, refined climate mitigation targets, and feasible long-term mitigation pathways. We will determine the consequences of passing tipping points in physical tipping elements for the marine carbon, oxygen, and nutrient cycles, as well as tipping points in biogeochemical tipping elements. The respective impact on marine ecosystems will be determined. Projections of the Earth system and impact studies have so far been carried out sequentially in a chain from scenarios to projections to off-line impact studies. This sequential workflow has hampered a quick response of the impact community back to revised scenarios and projections for tackling climate mitigation. COMFORT breaks new ground by bringing together experts from Earth system science, oceanography, fisheries science and ecology in a single integrated project who will work in parallel with a consistent set of analysis tools, scenarios, and interoperable models. The strength of COMFORT lies in the system-focused interdisciplinary approach as opposed to existing studies at the level of individual subsystems. The approach will be pursued with a firm link to stakeholders. COMFORT results will contribute to all four expected impacts for this call.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2018-2

Koordynator

UNIVERSITETET I BERGEN
Wkład UE netto
€ 1 081 341,25
Adres
Museplassen 1
5020 Bergen
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Vestlandet Vestland
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (32)