Skip to main content
European Commission logo print header

Translational Safety Biomarker Pipeline (TransBioLine): Enabling development and implementation of novel safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease

Opis projektu

Zastosowanie nowych biomarkerów bezpieczeństwa w pracach nad opracowywaniem leków

Badanie bezpieczeństwa leków to najważniejsza faza prac nad opracowywaniem leków. Choć znane są nam różne biomarkery bezpieczeństwa, ich walidacja wiąże się z koniecznością przetestowania dużej ilości próbek. Twórcy finansowanego ze środków UE projektu TransBioLine wykorzystają istniejące dane, zasoby i możliwości współpracy międzynarodowej, aby znaleźć trwałe biomarkery, które będą mogły być użyte w pracach rozwojowych nad lekami. Badacze opracują również i poddadzą walidacji testy na nowe biomarkery bezpieczeństwa i wdrożą specyficzne dla tkanek i mechanizmów narzędzia diagnostyczne w postaci krążących miRNA. Ostatecznym celem projektu jest uzyskanie akceptacji organów regulacyjnych, takich jak EMA i FDA, biomarkerów bezpieczeństwa jako rutynowych narzędzi wykorzystywanych do prac rozwojowych.

Cel

Qualified biomarkers help to optimize drug development and patient safety, yet for the regulatory acceptance of safety biomarkers substantial sample sizes are needed to ensure adequate case and control numbers, and robust evidence sufficient for qualification. To address this challenge, a consortium of leading European research institutions and SMEs has been established. The consortium will generate exploratory and confirmatory data enabling regulatory qualification of new safety biomarkers for application in drug development; establish robust datasets on the DILI, DIKI, DIPI, DIVI and DINI biomarkers to enhance diagnosis of disease; develop and validate assays for new safety biomarkers; implement profiles of circulating miRNAs as tissue and mechanism specific diagnostic tool; have key safety biomarkers accepted as qualified drug development tools by EMA, FDA, and PMDA.
Given the significant expertise available across the consortium, the group will be able to tackle the key challenges related to successful biomarker qualification. A key driving principle of the consortium is cross-linking via existing networks of top profile research institutions, as well as capitalizing on existing data and resources. The Consortium is embedded into a network of international research collaborations such as the Pro-Euro-DILI-registry, TransQST, eTRANSAFE, the i2b2 tranSMART Foundation, the CIOMS DILI working group, EPoS, LITMUS, and BBMRI. To optimize regulatory interaction, we intend to continue our successful collaboration with non-European consortia such as PSTC, the FNIH Biomarkers Consortium, and US DILIN. A key expected result of the consortium will be a “Safety Biomarker Factory”, regularly qualifying new markers, with an associated “Safety Biomarker Warehouse”, providing to the scientific community, industry, and patients detailed data and information, and knowledge across a large spectrum of advanced safety biomarkers.

Koordynator

UNIVERSITAT ZURICH
Wkład UE netto
€ 2 579 577,31
Adres
Ramistrasse 71
8006 Zurich
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 38 000,00

Uczestnicy (28)