Skip to main content
European Commission logo print header

Exploring National and Global Actions to reduce Greenhouse gas Emissions

Opis projektu

Nowe modele pomogą osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji

Jednym z kluczowych problemów, przed którymi stoją aktualnie decydenci, jest to, jak poradzić sobie ze zmianą klimatu i złagodzić skutki globalnego ocieplenia. Aby znaleźć rozwiązanie, naukowcy i ekonomiści opracowali zintegrowane modele oceny, łącząc różne dziedziny wiedzy, między innymi nauki przyrodnicze, inżynierię i ekonomię. Celem finansowanego przez UE projektu ENGAGE jest stworzenie nowej generacji globalnych i krajowych strategii dotyczących dekarbonizacji. Do udziału w tym projekcie zaproszone zostaną najważniejsze zainteresowane strony, których zadaniem będzie zaprojektowanie strategii skutecznie ograniczających ryzyko zmiany klimatu, ułatwiających osiągnięcie celów porozumienia paryskiego i umożliwiających wdrożenie przełomowych innowacji. Zespół ENGAGE dokona też analizy ilościowej skutków zmiany klimatu, których udało się uniknąć. Wnioski z tego czteroletniego projektu przyniosą korzyści podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki i będą stanowić podstawę globalnego przeglądu w 2023 roku, jednocześnie wspierając strategie ograniczenia emisji przez kraje emitujące znaczne ilości gazów cieplarnianych do roku 2050.

Cel

As the world faces the risks of dangerous climate change, policy-makers, industry and civil society leaders are counting on Integrated Assessment Models (IAMs) to inform and guide strategies to deliver on the objectives of the Paris Agreement (PA). ENGAGE rises to this challenge by engaging these stakeholders in co-producing a new generation of global and national decarbonisation pathways. These new pathways will supplement natural science, engineering and economics, traditionally represented in IAMs, with cutting-edge insights from social science in order to reflect multidimensional feasibility of decarbonisation and identify opportunities to strengthen climate policies. The pathways will be designed to minimise overshoot of the temperature target and analyse the timing of net-zero emissions to meet the Paris temperature target and reduce the reliance on controversial negative emissions technologies. In addition, they will link national mitigation strategies of major emitters with the PA’s objectives, integrate potential game-changing innovations, and advance conceptually novel approaches to architectures of international climate agreements. ENGAGE will also quantify avoided impacts of climate change, co-benefits and trade-offs of climate policy, and identify the biggest sectoral opportunities for climate change mitigation. In ENGAGE, we will set new standards of transparency for global and national IAMs. The new pathways will be developed in an iterative global and national stakeholder process and a consortium of leading global and national IAMs and social scientists. This co-production process ensures that the pathways are credible, legitimate, and rooted in concrete policy and industry experience, making them relevant to inform the 2023 global stocktake and feed into the mid-century strategies of major emitters.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-CLA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-CLA-2018-2

æ

Koordynator

INTERNATIONALES INSTITUT FUER ANGEWANDTE SYSTEMANALYSE
Wkład UE netto
€ 1 442 350,50
Adres
Schlossplatz 1
2361 Laxenburg
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Niederösterreich Wiener Umland/Südteil
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (26)