Skip to main content

BETTER TREATMENTS FOR BREATHLESSNESS IN PALLIATIVE AND END OF LIFE CARE

Opis projektu

Lepsza terapia duszności opornej na leczenie

Duszność przewlekła (ang. chronic breathlessness, CB) to przerażające schorzenie towarzyszące chorobom natury fizycznej i psychospołecznej. CB wiąże się z ogromnym stresem dla pacjenta i jego rodziny, ponieważ dostępnych jest niewiele skutecznych terapii przeciwko tej chorobie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu BETTER-B prowadzone są badania sprawdzające, czy mirtazapina (lek o działaniu antydepresyjnym) może być wykorzystana w leczeniu CB, na co wskazuje przeprowadzone niedawno badanie wykonalności. Badacze realizujący projekt BETTER-B przeprowadzą randomizowane badanie kliniczne z próbą podwójnie ślepą, aby przetestować w porównaniu z grupą placebo skuteczność i opłacalność podawania mirtazapiny pacjentom z różnych krajów Europy. Projekt obejmuje także internetowe badanie ankietowe wśród lekarzy, przygotowanie dla całej Europy wytycznych dotyczących leczenia duszności u pacjentów objętych opieką paliatywną oraz będących u schyłku życia, a także badania jakościowe z udziałem uczestników mające na celu zrozumienie ich przeżyć.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SC1-BHC-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SC1-2018-Single-Stage-RTD

Koordynator

KING'S COLLEGE LONDON
Wkład UE netto
€ 1 613 134,35
Adres
Strand
WC2R 2LS London
United Kingdom

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Westminster
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00

Uczestnicy (14)

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, DUBLIN
Irlandia
Wkład UE netto
€ 271 185,00
Adres
Belfield
4 Dublin

Zobacz na mapie

Region
Ireland Eastern and Midland Dublin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
Włochy
Wkład UE netto
€ 283 960,00
Adres
Via Amendola 2
42100 Reggio Emilia

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Reggio nell’Emilia
Rodzaj działalności
Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Polska
Wkład UE netto
€ 68 790,00
Adres
Ul. Jurija Gagarina 11
87100 Torun

Zobacz na mapie

Region
Makroregion północny Kujawsko-pomorskie Bydgosko-toruński
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
KLINIKUM DER UNIVERSITAET ZU KOELN
Niemcy
Wkład UE netto
€ 170 383,25
Adres
Kerpener Strasse 62
50937 Koeln

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Polska
Wkład UE netto
€ 97 612,50
Adres
Ulica M Sklodowskiej Curie 3a
80210 Gdansk

Zobacz na mapie

Region
Makroregion północny Pomorskie Trójmiejski
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Włochy
Wkład UE netto
€ 88 987,50
Adres
Largo Gemelli 1
20123 Milano

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Niemcy
Wkład UE netto
€ 230 812,50
Adres
Geschwister Scholl Platz 1
80539 Muenchen

Zobacz na mapie

Region
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 59 940,00
Adres
University Park
NG7 2RD Nottingham

Zobacz na mapie

Region
East Midlands (England) Derbyshire and Nottinghamshire Nottingham
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

NOTTINGHAM UNIVERSITY HOSPITALS NHS TRUST
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 46 155,00
Adres
Derby Road
NG7 2UH Nottingham

Zobacz na mapie

Region
East Midlands (England) Derbyshire and Nottinghamshire Nottingham
Rodzaj działalności
Research Organisations
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITY OF LEEDS
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 669 111,25
Adres
Woodhouse Lane
LS2 9JT Leeds

Zobacz na mapie

Region
Yorkshire and the Humber West Yorkshire Leeds
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY
Australia
Wkład UE netto
€ 0,00
Finansowanie spoza UE
€ 21 503,75
THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD, OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN
Irlandia
Wkład UE netto
€ 104 178,40
Adres
College Green Trinity College
D02 CX56 Dublin 2

Zobacz na mapie

Region
Ireland Eastern and Midland Dublin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY
Szwajcaria
Wkład UE netto
€ 25 750,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00
Podmiot zewnętrzny

Podmiot prawny inny niż podwykonawca, stowarzyszony lub mający inne powiązania prawne z uczestnikiem. Podmiot realizuje prace na podstawie warunków umowy o grant, dostarcza towary lub świadczy usługi związane z działaniem, jednak nie podpisuje umowy o grant. Podmiot zewnętrzny przestrzega zasad i wymogów dotyczących danego uczestnika wynikających z umowy o grant, dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz kontroli wydatków.

EUROPEAN LUNG FOUNDATION
United Kingdom
Wkład UE netto
€ 40 000,00
Finansowanie spoza UE
€ 0,00