European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Securing The European Gas Network

Opis projektu

Zintegrowany plan działania w celu ochrony i wzmocnienia europejskiej sieci przesyłowej gazu

Europejska sieć przesyłowa gazu stanowi integralną część dostaw energii w UE. Z uwagi na swoją złożoną infrastrukturę, na którą składają się operatorzy, połączone rurociągi i zróżnicowane magazyny energii, jest ona podatna na różne zagrożenia, takie jak katastrofy naturalne, wypadki, sabotaż i cyberataki. Zaburzenie pracy sieci może mocno odbić się na bezpieczeństwie Europy i dobrostanie jej obywateli. Zespół finansowanego przez UE projektu SecureGas opracował oparty na odporności system zarządzania zasobami i infrastrukturami gazowymi, którego trzon stanowi indywidualna integracja, adaptacja oraz dostosowanie zaawansowanych komponentów i rozwiązań technicznych. Działania te mają na celu zabezpieczenie istniejących i przyszłych instalacji oraz zwiększenie ich odporności na zagrożenia fizyczne i cybernetyczne, co ostatecznie zagwarantuje bezpieczeństwo i ochronę dostaw energii w Europie.

Cel

SecureGas focuses on the 140.000Km of the European Gas network covering the entire value chain from Production to Distribution to the users, providing methodologies, tools and guidelines to secure existing and incoming installations and make them resilient to cyber-physical threats. Three business cases, addressing relevant issues for the Gas sector and beyond (e.g. oil), have been identified so that to ensure the delivery of solutions and services in line with clear needs and requirements, focused on: risk-based security asset management of gas transmission and distribution networks; impacts (economic, environmental and social) and cascading effects of cyber-physical attacks on interdependent and interconnected European Gas grids; integrity and security, through the operationalization of resilience guidelines, of strategic installations across the EU Gas network.
SecureGas tackles these issues by implementing, updating, and incrementally improving extended components, integrated and federated according to an High-Level Reference Architecture built upon the SecureGas Conceptual Model, a blue print on how to design, build, operate and maintain the EU gas network to make it secure and resilient against cyber-physical threats. The components are contextualized, customized, deployed, demonstrated and validated in each business case, according to the scenarios defined by the end-users. Related services provided by SecureGas will be offered to the end-users via a Platform as a Service (PaaS), that allows modularity, flexibility, cooperation and third-party interoperability, thus securing a long-lasting impact, supporting the project exploitation strategy. A multidisciplinary consortium (Gas operators, technology providers, research institutions, sector-related associations), supports the project implementation across Construction, Demonstration and Validation phases, as well as a Stakeholder Platform ensures inputs, advise, and a wider Diffusion of the project outcomes

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-INFRA-2018

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

RINA CONSULTING SPA
Wkład UE netto
€ 619 893,75
Adres
VIA CECCHI 6
16129 Genova
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Liguria Genova
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 032 437,50

Uczestnicy (24)