European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Detecting Document frauD and iDentity on the fly

Opis projektu

Ułatwienie weryfikacji tożsamości w celu usprawnienia przekraczania granic

Organy odpowiedzialne za nadzór granic dążą do zwiększenia swoich możliwości i zdolności w zakresie reagowania na pojawiające się zagrożenia związane z weryfikacją dokumentów i tożsamości. W ramach finansowanego ze środków UE projektu D4FLY powstanie zestaw narzędzi i systemów mających zaradzić tym zagrożeniom. Zespół projektu przeprowadzi badania dotyczące weryfikacji tożsamości podróżnych poprzez porównywanie połączenia danych dotyczących tęczówki oka, trójwymiarowego modelu twarzy, dwuwymiarowej mapy termicznej twarzy, kształtu i budowy ciała z wprowadzonymi wcześniej danymi referencyjnymi, również przy użyciu innowacyjnych kamer wykorzystujących pole świetlne. Zaawansowany system weryfikacji dokumentów będzie weryfikował szereg fizycznych i elektronicznych parametrów bezpieczeństwa, ujawniał skomplikowane rodzaje oszustw elektronicznych i zmodyfikowane zdjęcia twarzy oraz wykrywał fałszerstwa dokumentów źródłowych. Innowacyjne rozwiązanie opracowane w ramach projektu D4FLY obejmie punkt kontroli granicznej, aplikacje na smartfony oraz system mobilny.

Cel

The D4FLY project will augment the current capabilities and capacities of border authorities in countering emerging threats in document and identity verification (e.g. forged documents, impostor fraud, morphed faces) at manual and highly automated border control points and in the issuance process of genuine documents. The confluence of D4FLY set of tools and systems will improve the quality of verification and reduce major time sinks in the processes thus enabling real on-the-move border crossing experience for travelers. Novel sensor hardware based on advanced lightfield cameras and novel algorithms developed in the project will enhance verification accuracy and robustness via the combined usage of 2D+thermal face, 3D face, iris and somatotype biometrics. Analytical means to identify known criminals based on somatotype and 3D face data generated from mugshots and observation data will be developed. Various operational needs of end-users with different threat landscapes constitute the backbone of D4FLY development efforts. D4FLY will create a resilient document verification system that can verify a multitude of physical and electronic security features (e.g. Kinegrams®, MLIs, CLIs), detect complex forms of electronic fraud and advanced morphing, and identify fraud in breeder documents. The potential benefit of blockchain technology in identity verification will also be investigated. The D4FLY solution will consist of a border control kiosk geared with enhanced enrolment, verification and detection capabilities; smartphones applications for improved performance and verification capabilities; and a non-stop on-the-move system for biometric verification. The innovation will be validated against European societal values, fundamental rights, privacy, data protection and applicable legislation. Four different border control points and one document fraud expertise center will form the project’s testing and demonstration ground.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-SEC-2018

Koordynator

VERIDOS GMBH
Wkład UE netto
€ 1 173 825,00
Adres
ORANIENSTRASSE 91
10969 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 327 200,00

Uczestnicy (20)