Skip to main content
European Commission logo print header

Landscapes of Loss: Mapping the Affective Experience of Deforestation Among Diverse Social Groups in the South American Chaco

Opis projektu

Wylesianie jako czynnik stojący za konfliktami społecznymi

Wylesianie jest jednym z poważniejszych działań, które nie tylko zakłócają równowagę środowiskową, ale także wpływają negatywnie na różne obszary sektora społecznego. Temu istotnemu problemowi poświęcony jest finansowany przez UE projekt lanloss, w ramach którego prowadzone są badania południowoamerykańskiego regionu Gran Chaco – obszaru o wysokim wskaźniku wylesiania. Postępująca deforestacja ma poważne skutki zarówno dla tamtejszej ludności tubylczej, jak i białych osadników. Do zadań zespołu projektowego należeć będzie analiza danych satelitarnych i przeprowadzenie wywiadów z lokalnymi społecznościami, aby w badaniach uwzględnić ich własne historie i opinie. Na podstawie zebranych opowieści i wspomnień możliwe będzie określenie stopnia, w jakim wylesianie wpływa na dotknięte tym problemem społeczności. Dzięki projektowi uczeni zyskają też więcej informacji na temat wpływu wylesiania na lokalną ludność i jego rolę w powstawaniu konfliktów społecznych.

Cel

Environmental upheavals generate losses across diverse sectors of society, and can heighten risks of social conflict (UNCCD 2017). Mapping the histories, memories and affective experiences of such losses among impacted communities could help expose incipient social tensions before they escalate. In the South American Gran Chaco, the rate of deforestation – which is among the highest in the world – is impacting the landscapes and livelihoods of indigenous, peasant, and white settler groups in both shared and competing ways. By working together with satellite data researchers, this multi-disciplinary project proposes an innovative collaborative approach to mapping the lived social and affective experience of rapid deforestation in the Gran Chaco through participatory memory-mapping: a process where local communities with antagonistic histories are invited to interact with the satellite data themselves, generating their own narratives of the various landscapes they have lost through a technique I call “affective mapping.” This collaborative approach enables both multi-disciplinary researchers as well as locals to develop new comparative understandings of how deforestation impacts communities in both shared and unequal ways, thus providing contexts for better understanding incipient tensions over resources.

Koordynator

UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA
Wkład UE netto
€ 171 473,28
Adres
Dorsoduro 3246
30123 Venezia
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Venezia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00